ГОСТ 2.104 ОСНОВНІ НАДПИСИ

ГОСТ 2.722 Умовні графічні позначення в схемах

ГОСТ 2.785 АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

ДБН А.2.2.3-97 

ДБН А.2.2.3-97

ДБН А.2.2.3-97 

ДБН А.2.2-3-2004

ДСТУ 1.5 НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ДСТУ Б А.2.4-.4-95 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ТА РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ