>>>Силлабус – Атомні та теплові електричні станції(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Використання вторинних енергоресурсів(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Використання нетрадиційних джерел енергії(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Гідрогазодинаміка(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Горіння палива та обладнання для його спалювання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Джерела теплопостачання та споживачі теплоти(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Експлуатація енергетичного обладнання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Експлуатація та діагностика паротурбінних установок АЕС, освітня програма «Атомні електричні станції»(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Енерго-екологічна безпека теплоенергетичних об’єктів(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Інженерна екологія енергетики(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Інноваційно-інвестційна діяльність в енергетиці(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Інформаційні технології-1(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Інформаційні технології-2(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Контроль та регулювання паротурбінних установок електростанцій(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Котельні установки теплових електричних станцій-1(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Котельні установки теплових електричних станцій-2(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Котельні установки теплових електричних станцій-2, прискорена форма навчання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Курсова робота з тепломасообміну(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Курсовий проект з теплообмінних апаратів(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Надійність енергетичного обладнання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Нетрадиційні джерела енергії(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Основні аспекти ресурсозбереження(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Основи наукових досліджень(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Особливості знешкодження та утилізації вуглекислого газу(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Природні енергетичні ресурси та їх використання. Видобування, транспортування та розподіл природного газу(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Системи забезпечення промислових та муніципальних об’єктів. Забезпечення водними та повітряними ресурсами(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Спецпитання тепломасообміну(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теорія теплообміну(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теплові Мережі(.PDF)<<<
>>>Силлабус -Теплові та атомні електростанції та установки – 1(.PDF)<<<
>>>Силлабус -Теплові та атомні електростанції та установки – 2(.PDF)<<<
>>>Силлабус -Теплові та атомні електростанції та установки – 3(.PDF)<<<
>>>Силлабус -Теплові насоси та їх використання, 3 курс(.PDF)<<<
>>>Силлабус -Теплові насоси та їх використання, 4 курс(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теплообмін при фазових перетвореннях і випромінюванні(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теплообмінні апарати(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теплотехнічні вимірювання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теплотехнологічні процеси та установки – 1. Теплоносії, сушильні, холодильні агенти та холодоносії, теплообмінні, випарні, холодильні установки(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теплотехнологічні процеси і установки – 2. Сушильні процеси та установки(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теплотехнологічні процеси і установки – 3. Курсова робота(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Технічна механіка 1. Опір матеріалів(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Технічна механіка 2. Конструювання апаратів, механізмів, машин(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Технічна термодинаміка – 1 Термодинаміка нерухомих систем(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Технічна термодинаміка – 2(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбiни теплових та атомних електростанцій-1(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбiни теплових та атомних електростанцій-2(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбiни теплових та атомних електростанцій-3(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбіни теплових та атомних електричних станцій-1, прискорена форма навчання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбіни теплових та атомних електричних станцій-2, прискорена форма навчання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбіни теплових та атомних електричних станцій-3, прискорена форма навчання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбіни АЕС, освітня програма «Атомні електричні станції»(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбіни АЕС, освітня програма «Тепло- і парогенеруючі установки»(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Турбіни та допоміжне обладнання теплоенергетичних установок(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Ядерні енергетичні установки(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Системи та установки знешкодження промислових викидів(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Проблемні питання систем енергозабезпечення та їх вирішення(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Енергоефективні системи кондиціонування повітря
(.PDF)<<<