>>>Силабуси навчальних дисциплін<<<


 

>>>>>>НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Новітні тенденції розвитку та технології в енергетичній галузі» за освітньо- науковою програмою доктор філософії(.PDF)<<<<<<

>>>>>>ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ за освітньо-науковою програмою доктор філософії(.PDF)<<<<<<

 

>>>>>>Курс лекцій Доктор філософії Новітні тенденції розвитку та технології в енергетичній галузі, Лектор: д. т. н., проф., Черноусенко Ольга Юріївна(.PDF)<<<<<<