>>>Навчальні плани<<<

>>>Результати вибору навчальних дисциплін студентами магістерського рівня вищої освіти груп ТУ-11мн та ТУ-11мп на весняний семестр 2021/2022 н.р.(.PDF)<<<

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

Спеціальності:

Теплові електричні станції та установки

Кафедра теплоенергетики здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр у галузі „Електрична інженерія” зі спеціальності «Теплоенергетика»  за спеціалізацією „Теплові електричні станції та установки”.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр отримує освітній рівень „повна вища освіта”, здобуває поглиблені спеціальні уміння та знання, призначені для виконання науково-дослідних та інноваційних, педагогічних та управлінських функцій з метою застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі енергетики.

Магістерська підготовка має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фаховий компонент забезпечує проектно-конструкторські та проектно-технологічні компетенції з спеціальності „Теплові електричні станції та установки”. Науковий компонент забезпечує формування більш цілісного  поглибленого бачення професійної діяльності, широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань в енергетиці, формування компетенції самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Соціально-гуманітарна складова дає магістранту уявлення про сутність і особливості філософських проблем наукового пізнання, основні методологічні принципи наукової діяльності, основи організації вищої освіти і методику проведення різних видів занять, компетенції ділового професійного спілкування іноземною мовою і перекладу спеціальної літератури.

 

>>>>>> Програма комплексного фахового випробування для вступу на спеціальність 144 Теплоенергетика за ОПП підготовки магістрів «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій» (.PDF)<<<<<<