1>>>Статті каф. ТЕУТ і АЕС 2013-2017 у наукометричних журналах<<<

2017 рік

 • Статті, опубліковані у базі науко-метричних даних – 13.
  • Olga Chernousenko, Leonid Butovsky, Dmitro Rindyuk, Olena Granovska, Oleg Moroz Аnalysis of residual operational resource of high-temperature elements in power and industrial equipment // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies” – Еnergy-saving technologies and equipment – VOL 1, – № 8 (85) – (2017) – pp. 20-26  http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92459. Scopus
  • Черноусенко О. Ю. Геометрическая модель и граничные условия теплообмена ротора высокого давления турбоустановки Т-100-130 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» [Текст] /О. Ю. Черноусенко, Бутовский Л. С., Пешко В. А., Мороз О. С (студ.) // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 11 (1233). – С.16-23. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.11.02. Сореrnicus
  • Черноусенко О. Ю. Розрахункове дослідження теплового, напружено-деформованого стану та індивідуального ресурсу трубопроводу котлоагрегату [Текст] / О. Ю. Черноусенко, Л. С. Бутовский, Д.В. Риндюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 8(1230). – С.49-56. – doi: 10.20998/2078-774 X.2017.08.07.04. Сореrnicus
  • Кєсова Л.О. Залежність температури відхідних газів котлів від зміни електричного навантаження ТЕЦ [Текст] / Л.О. Кєсова, Т. В. Шелешей // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 11 (1233). – С.15-21– doi: 10.20998/2078-774X.2017.11.02. Сореrnicus
  • Черноусенко О. Ю. Аналіз можливості підвищення теплової потужності енергоблоків атомних електростанцій (частина 1) [Текст] / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 10 (1232). – Бібліогр.: 5 назв. – С.6-12. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.10.01. Сореrnicus
  • Черноусенко О. Ю. Аналіз можливості підвищення теплової потужності енергоблоків атомних електростанцій (частина 2) [Текст] / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 11 (1233). – Бібліогр.: 5 назв. – С.29-36. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017. 11.04. Сореrnicus
  • Черноусенко О. Ю. Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния ротора высокого давления турбины Т-100/120-130 ст. № 1 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» [Текст] / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 9(1231). – С. 34-40. Сореrnicus
  • Черноусенко О. Ю. Оценка малоцикловой усталости, поврежденности и остаточного ресурса ротора высокого давления турбины Т-100/120-130 ст. № 1 ПАО «Харьковская ТЭЦ-5» [Текст] / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 10(1232). – С. 29-37. Сореrnicus
  • Шелешей Т. В. Методы обеспечения надежности газоотводящих трактов котлов ТЭС [Текст] / Т. В. Шелешей // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків: НТУ «ХПІ», – № 11(1233). – С. 45–48. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2017.11.07. Сореrnicus
  • Губинский М. В. Повышение энергоэффективности электро-сталеплавильных процессов путем конверсии природного газа с отходящими газами дуговой печи [Текст] / М. В. Губинский, С. М. Тимошенко, А. А. Шрайбер, И. В. Антонец // Проблеми загальної енергетики. – 2017. – № 1(48).– С. 60–66.Сореrnicus
  • Шрайбер А.А. Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу” [Текст] / А. А. Шрайбер, И. В. Антонец // Проблеми загальної енергетики. – 2017. – № 2(49).– С. 74–83.Сореrnicus
  • O. Chernousenko, Rindyuk, V. Peshko Service life-time study for automatic stop-valve of K-200-130 turbine //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies” – Еnergy-saving technologies and equipment VOL 1 – NO 8 (85) – (2017) – pp. 20-26 ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061.  http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2017.92459 Scopus
  • Кесова Л.А., Побировский Ю.Н., Меренгер П.П. Повышение эффективности работы котла ТПП-210А при переменных нагрузках и разных технологиях пылеподачи на горелки по результатам исследований процесса жидкого шлакоудаления// Проблеми загальної енергетики. – 2017. – № 2(49).– С. 49–55. Сореrnicus
 • Статті, опубліковані у фахових виданнях – 2.
  • Абдулин, М.З. Модернизация горелочного оборудования зажигательных горнов агломерационных машин аглофабрики ЧАО “ММК им. Ильича” /М.З. Абдулин, Б.В. Изотов, А.Е. Турбаба // Металл и литье Украины. – 2017. – №1 (284). – С. 15-18.
  • Черноусенко, О.Ю. Управління ресурсом парових турбін великої потужності в умовах регулювання навантаження / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Енергетика та електрифікація. – Київ: ТОВ «Гнезіс», 2016. – № 11-12. С. 57-60.
 • Статті, опубліковані у інших виданнях – 5 .
  • Черноусенко О. Ю., Риндюк Д. В., Пешко В. А. Факторы повышения маневренности и увеличения остаточного ресурса высокотемпературных элементов паровых турбин // Зб. наук. праць. «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку», ІВТ НАНУ Київ.– С.104-105. – – ISВN 978-966-2760-67-5.
  • О.Ю. Черноусенко, Л.С. Бутовський, О.О. Грановька, О.С. Мороз, Модельні дослідження впливу нерівномірності температури газів на термо-напружений стан елементів енергетичного та промислового обладнання // Зб. наук. праць «Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання» – Х. ІПМАШ НАН України, 2017. – с.48-50.
  • О.Ю. Черноусенко Управление остаточным ресурсом корпусов ЦВД и ЦСД турбин 200 МВТ и 800 МВТ.// Зб. наук. праць «Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання». – Х. ІПМАШ НАН України, 2017. – с.12-14.
  • О.Ю. Черноусенко Комплексная схема оценки остаточного ресурса роторов ЦВД, ЦСД и ЦНД паровой турбины мощностью 200-800 МВТ // Зб. наук. праць «Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання». – Х. ІПМАШ НАН України, 2017. – с.8-10.
  • Абдулін М. З., Сірий О. А., Дворцин Г. Р., Доманський О. В., Абдулін О.М. Вплив технологічних засобів зниження емісії NOx вогнетехнічними об’єктами, модернізованими на основі СНТ // Зб. наук. праць. «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку», ІВТ НАНУ Київ,– С.55-58. ISВN 978-966-2760-67-5.

Патенти – 3

 1. Патент України на корисну модель № 117294 від 06.2017. Заявка на патент № u 2016 13193 від 23.12.2016. Дата публікації відомостей про видачу патента та номер бюлетеня  26.06.2017 Бюл.№ 12. Комбінований струменеві – нішовий пальник.. Бюл. №4 Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Абдулін М.З., Сірий О.А., Мороз О.С.
 2. Патент України на корисну модель №116906 от 12.06.2017. Заявка на патент № u 2016 12876 від 19.12.16. Дата публікації відомостей про видачу патента та номер бюлетеня 06.2017 Бюл.№ 11. Стабілізаторно – нішовий газовий пальник Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Абдулін М.З., Сірий О.А., Мороз О.С.
 3. Патент України на корисну модель №112551 от 26.12.2016. Заявка на патент № u 2016 05515 від 23.05.16. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня 12.2016, Бюл. № 24. Спосіб розподілу вугільного пилу між бункерами систем пилоприготування на теплових електричних станціях. Кесова Л.О., Літовкін В.В., Меренгер П.П., Черезов М.М., Побіровський Ю.М.

Монографії, підручники, навчальні посібники – 2

 1. Черноусенко О.Ю. Оценка остаточного ресурса и продление эксплуатации паровых турбин большой мощности. Часть 2. Монографія // Черноусенко О.Ю. / Харків: ФОП Бровин А.В., 2017. – 208с. ISBN: 978-617-7555-06-2 (умов. друк. арк. 12.09), затверджено Вченою Радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №4 від 3.04.2017 р.
 2. Черноусенко О.Ю. Основи наукових досліджень та інженерної творчості Навчальний посібник для інженерних спеціальностей для студентів НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського напряму підготовки 6.050601 Теплоенергетика (спеціальності 144 Теплоенергетика) // Черноусенко О.Ю., Чепелюк О.О., Риндюк Д.В. / Навчальний посібник з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського. Гриф НМУ № Е 12/13-042 від 10.2017 р., протокол №2- Електронне навчальне видання, 2017, – 270 с.

2016 рік

 • Статті, опубліковані у базі науко-метричних даних – 15.
  • Абдулин М. З. Дослідження гідродинаміки потоку повітря в струменево-нішевій системі спалювання палива / О.А. Сірий, М.З. Абдулін, О.В. Баранюк // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Харків: НТУ «ХПІ», 2016. №9. – С. 94 – 100. Сореrnicus zagal’n. energ. 2016, 2(45):43-51 https://doi.org/10.15407/pge2016.02.043
  • Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О. О., Пешко В.А., Мороз О.С. «Вплив роботи у маневрених режимах енергоблоків на техніко-економічні характеристики» // Проблеми загальної проблеми енергетики, 2016, № 2. – С. 156 – 161. Сореrnicus
  • Черноусенко, О. Ю. Оцінка стану енергетичного обладнання України та інших країн / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 8(1180), – с.22-27. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-774X. Сореrnicus
  • Черноусенко, О. Ю. Етапи реалізації управління старінням елементів енергоблоків АЕС / О. Ю. Черноусенко, Т. В. Нікуленкова, А. Г. Нікуленков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 9(1181), – с.85-89. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-774X Сореrnicus
  • Ryndyuk Research of clarification process of beer wort / D. Ryndyuk, L. Martsinkevich, M. Shpak, et al. / Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies», №10, 2016, р. 40-43. Сореrnicus
  • Черноусенко, О. Ю. Вплив роботи енергоблоків ТЕС в маневреному режимі на надійність та аварійність енергетичного обладнання / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 8(1180), – с.100-106. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-774X. (Power and heat engineering and equipment, ISSN 2078- 774Х) Ulrich’s Periodicals Directory USA, Bowker Сореrnicus
  • Черноусенко, О. Ю. Оцінка залишкового ресурсу корпусів парових турбін АЕС / О. Ю. Черноусенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 8(1180), – с.129-135. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-774X. Сореrnicus
  • Черноусенко, О. Ю. Влияние фланцевого соединения и возникающих в нем усилий на ресурсные показатели ЦСД турбины К-200-130 / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 9(1181), – с.113-117. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-774X. Сореrnicus
  • Черноусенко, О. Ю. Вплив роботи енергоблоків ТЕС в маневреному режимі на вичерпання ресурсу енергетичного обладнання [Текст] / О. Ю. Черноусенко, В. А. Пешко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 10(1182), – с.6-16. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-774X Сореrnicus.
  • Шрайбер О. А. Антонець І. В. Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок // Проблеми загальної енергетики. – 2016. – № 2(45). С. 18-23. Сореrnicus
  • Шрайбер О.А. Використання ентальпії охолодження високотемпературних елементів теплових установок методом термохімічної регенерації (термохімічний захист) // Проблеми загальної енергетики. – Probl. zagal’n. energ. 2016, – #4(47)- C.68-72 https://doi.org/10.15407/pge04.068. Сореrnicus
  • Саух С.Є., Борисенко А.В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах // Проблеми загальної енергетики. Probl. zagal’n. energ. 2016, 3(46):5-11 https://doi.org/10.15407/pge2016.03.005 Сореrnicus
  • Шрайбер О.А., Антонець І.В. Визначення оптимального режиму роботи скрубера Вентурі для очистки газів від твердих частинок // Проблеми загальної енергетики. Probl. zagal’n. energ. 2016, 3(46):57-61 https://doi.org/10.15407/pge03.057 Сореrnicus.
  • Безродный М. К. Методика теплового расчета контактного газокапельного утилизатора теплоты низкотемпературных отходящих газов [Текст] / М. К. Безродный, А. Ю. Рачинский, Н. Н. Голияд // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: Збірник наукових праць. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – 2016. – №9(1181). С. 128-135. (Включено до Ulrichs Periodicals Directory (New Jersey, USA), Google Scholar, Index Copernicus).
  • Безродный М. К. Параметрические границы эффективного использования центробежной водяной форсунки в контактных утилизаторах теплоты отходящих газов [Текст] / М. К. Безродный, А. Ю. Рачинский, Н. Н. Голияд, П. А. Барабаш // Инженерно-физический журнал. – 2016. – Т.89. –№ С. 868-875. (Іноземне видання SCOPUS).
 • Статті, опубліковані у фахових виданнях – 3.
  • Кесова Л.О., Мороз М.В. Прогресивні способи підготовки води в теплоенергетиці // Новини енергетики, №4, 2016р., ст.24-30.
  • Кравчук Г.В., Кесова Л.О Пневматичні системи видалення золи ТЕС // Новини енергетики, 2016, №2, с.15-17.
  • Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Системи та технології пневматичного золовидалення ТЕС // “Енергетика: економіка, технології, екологія” 2016-№1.- С. 26-31.
 1. 5. Статті, опубліковані у інших виданнях – 6.
 •  Черноусенко, О. Ю. Техніко-економічні показники енергоблоків ТЕС «ДТЕК ЕНЕРГО» на змінних режимах навантаження / О. Ю. Черноусенко, Бутовский Л. С., Грановская О. О., Пешко В. А., Мороз О. С.// Зб. наук. праць «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку» – 2016. – С. 80-84.
 • Кесова Л.О. Технологии плазменной газификации топлива в тепловой энергетике / Л.О. Кесова , Литовкин В.В., Клочок Н.В., Черняк В.Я., Лендел В.В.,Мельниченко Н.Н..// Зб. наук. праць «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку» – 2016. – С. 11-18.
 • Кесова Л.О.Шляхи вирішення проблем утилізації золошлакових відходів ТЕС України / Л.О. Кесова , Кравчук Г.В. // Зб. наук. праць «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку» – 2016. – С. 22-28.
 •  Кесова Л.О. Оптимизация параметров системы високо концентрированной пылеподачи на горелки котлов ТЭС, сжигающих низкореакционные угли/ Л.О. Кесова , Побировский Ю.Н., Меренгер П.П.// Зб. наук. праць «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку» – 2016. – С. 34-40.
 • Абдулін М. З. Дослідження впливу зволоження повітря на емісію NOx вогнетехнічними об’єктами/ М. З. Абдулін, О. А. Сірий  та ін.// Зб. наук. праць «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку» – 2016. – С. 46-51.
 • Кесова Л.О. Аналіз економічної доцільності утилізації теплоти димових газів газомазутних ТЕЦ / Л.О. Кесова , Шелешей Т.В.// Зб. наук. праць «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку» – 2016. – С. 11-18.
 • Патенти – 3
 1. Патент на корисну модель № 110788 UA. Система автоматичного регулювання топкових процесів котлів з подачею на пальники вугільного пилу високої концентрації під тиском. >Кесова Л.О.<, Георгієв О.В., Літовкін В.В., Шелешей Т.В., Меренгер П.П., Колесніков С.І. Дата подачі заявки 28.03.2016. Дата публікації про видачу патенту 25.10.2016. Бюл. № 20.
 2. Патент на корисну модель № 109119 UA. Спосіб видалення золи з електрофільтрів на теплових електростанціях. >Кесова Л.О.<, Літовкін В.В., Кравчук Г.В., Салімон М.П. Дата публікації про видачу патенту 10.08.2016.
 3. Патент на корисну модель № 112551 Спосіб розподілу вугільного пилу між бункерами систем пилоприготування на теплових електричних станціях. >Кесова Л.О.< (UA); Літовкін В.В. (UA); Меренгер П. П. (UA); Черезов М. М. (UA); Побіровський Ю. М. (UA) Дата публікації про видачу патенту 26.12.2016

Монографії, підручники, навчальні посібники – 1

 1. Курс лекцій «Атомні та теплові електричні станції», автор Черноусенко О.Ю., Гриф ТЕФ НТУУ КПІ НММ № 15 /16 – 73Е; Протокол  Ради ТЕФ № 10; дата отримання грифу 25.04.2016.

 

2015 рік

2014 рік

2013 рік