Кафедра має 15 спеціалізованих лабораторій для проведення лабораторних робіт. Окрім того, кафедра широко використовує в учбовому процесі обладнання теплоелектроцентралі ТЕЦ-5, лабораторію діагностики обладнання та лабораторію металів ВАТ „Київенерго”. На кафедрі два дисплейних класи, з них один комп’ютерний клас з локальною мережею.

Для проведення науково-дослідних робіт на кафедрі використовується своя лабораторна база та дослідна база провідних підприємств, на яких виконують дослідження співробітника, студенти, магістранти т аспіранти кафедри.
Учбова та науково-дослідна лабораторія, в складі якої функціонує відділ „Проблем горіння” має відповідне технічне обладнання – систему газопостачання з тиском газу до 0,1 МПа, технічне водопостачання, електроживлення, станковий парк, повітряні нагнітачі з надлишковим тиском.
Для аналізу результатів досліджень використовується відповідна вимірювальна апаратура – потенціометри, лічильники води, газу, повітря, газоаналізатори.
Результати проведених досліджень обробляються за допомогою комп’ютерів з використанням відповідних програм.

Перелік лабораторних робіт, які виконуються на учбових стендах кафедри:

 • Випробування інжекційного пальника та визначення його екологічних характеристик.
 • Визначення теплотехнічних характеристик водогрійного котла.
 • Випробування газового промислового пальника.
 • Дослідження характеристик прямоточних затоплених струменів.
 • Експериментальне дослідження режимів горіння дифузійного факела.
 • Визначення нормальної швидкості розповсюдження полум’я.
 • Визначення розповсюдження полум’я в турбулентному потоці.
 • Хроматографічний метод аналізу димових газів.
 • Дослідження характеристик зони рециркуляції за кутовим стабілізатором полум’я.
 • Випробування з тарування термоанемометра.
 • Визначення характеристик магнітного кисне вимірювача.
 • Виміри температури пірометрами випромінювання.
 • Виміри витрат на ТЕС та АЕС (звужуючі пристрої).
 • Вивчення та повірка приладів для виміру тиску.
 • Визначення гранулометричного складу вугільного пилу та леткої золи на теплових електростанціях.
 • Дослідження вібраційного стану турбоагрегатів ТЕС та АЕС.
 • Дослідження спалювання  альтернативних газових палив.
 • Дослідження спалювання відходів промислового виробництва.
 • Визначення умов транспортування високо реакційного вугільного палива.
 • Визначення характеристик масло охолоджувача.
 • Конструкція і експлуатація відцентрового промислового нагнітача.

Дослідження з розробки системи подачі вугільного пилу з високою концентрацією та відповідних пальникових пристроїв виконуються на дослідній базі Трипільської ТЕС.