>>>Навчальні плани<<<

 

ПРОГРАМА

з підготовки докторів філософії (PhD)

кафедри теплоенергетичних установок

теплових і атомних електростанцій

 

Підготовка докторів філософії проводиться в галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика.

Наукова школа кафедри, за якою відбувається підготовка здобувачів 3-го рівня вищої освіти: «Фізика процесів горіння, підвищення енергоефективності та ресурсозбереження енергетичних об’єктів і систем». Дана школа включає наступні напрямки наукової діяльності:

  1. Фізика процесів горіння та розробка ефективних пальникових пристроїв.
  2. Комплексна оцінка залишкового ресурсу і продовження експлуатації енергетичного обладнання.
  3. Ефективні технології, процеси та системи пилоподачі на пальники котлів.

 

Теми дисертацій докторів філософії (PhD) кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу Тема дослідження Науковий керівник
1 2 3 4
Кобилянська О.О.

(денна)

2020 Покращення екологічних показників паливоспалючого обладнання із застосуванням струменево-нішевої технології К.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Сірий О.А.
Марисюк Б.О.

(денна)

2020 Ресурсні характеристики парових турбін від дії крутильних коливань Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
У Ічжао

(денна)

2020 Дослідження закономірностей росту тріщин втоми при поперечних

вібраціях валопроводу парової турбіни

Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Бовсуновський А.П.
Бетін Ю.О.

(денна)

2019 Підвищення ефективності роботи пальникових пристроїв в імпульсному режимі з використанням принципів струменево-нішової технології Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
Пакош Д.З.

(денна)

2019 Дослідження системи живлення зрідженним газом у перегрітому стані для двигунів внутрішнього згоряння К.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Сірий О.А.
1 2 3 4
Шишута А.М.

(вечірня)

2019 Методика збільшення коефіцієнту використання встановленої потужності шляхом оптимізації технічного обслуговування і ремонтів Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Мороз О.С.

(денна)

2018 Дослідження впливу змінних режимів на термічний та термо-напружений стан трубних елементів енергетичного обладнання Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Беднарська І.С.

(денна)

2018 Дослідження ресурсних показників головних паропроводів АЕС К.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Риндюк Д.В.
Горяженко В.Ю.

(денна)

2018 Ефективна експлуатація та оцінка залишкового ресурсу блоку стопорних та регулюючих клапанів Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Чернов С.О.

(вечірня)

2018 Підвищення надійності та ресурсних показників парогенераторів Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Горбань К.С.

(денна)

2017 Екологічні аспекти робочого процесу пальникових пристроїв на основі струменево-нішової технології спалювання палива Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
Звада С. В.

(денна)

2017 Підвищення ефективності енергетичних установок малої потужності в муніципальній енергетиці Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
Старченко О. С.

(денна)

2017 Вплив режимних та конструктивних факторів при спалюванні альтернативних палив в стабілізаторних пальникових пристроях К.т.н.,  доц.. каф. ТЕУ Т та АЕС., Бутовський Л.С.

 

Вступникам до аспірантури у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1 2 3
Вібродіагностика пошкоджень конструктивних елементів парової турбіни при її експлуатації і ремонті Розробка вібраційних методів діагностики пошкоджень типу тріщин втоми, заснована на зміні спектральних характеристик коливань турбіни при експлуатації, а також її конструктивних елементів – на стадії ремонту. Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Бовсуновський А.П.
Дослідження гідротермохімічних процесів вогнетехнічного обладнання у промисловості та енергетиці Теплотехнічні розрахунки вогнетехнічного обладнання широкої номенклатури призначення, визначення показників ефективності на змінних режимах експлуатації та на режимах запуску і розігріву обладнання, проведення екологічного моніторингу досліджуваного обладнання Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
1 2 3
Оптимізація технологічних процесів енергогенеруючого обладнання з введенням ресурсоощадних режимів експлуатації Постановка та вирішення задачі оптимізації основних параметрів, що впливають на підвищення ресурсних показників енергетичного обладнання К.т.н., доц. каф.

ТЕУ Т та АЕС

Риндюк Д.В.

Процеси тепломасообміну в елементах волого-парових турбін Визначення граничних умов роботи, визначення теплового стану елементів вологопарових турбін К.т.н., доц. каф.

ТЕУ Т та АЕС

Нікуленкова Т.В.

Екологічний аудит промислового газопальникового обладнання Виконання оцінки екологічного впливу газозпалюючого обладнання на навколишнє середовище, проведення замірів шкідливих викидів у атмосферу, екологічний аудит газозпалюючих систем, розрахункові та експериментальні дослідження шляхів зниження шкідливого забруднення атмосфери. Визначення альтернативи використання природного газу  об’єктами промисловості та енергетики К.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Сірий О.А.

 

 

Зав. каф. ТЕУ Т та АЕС                                          Ольга ЧЕРНОУСЕНКО