Кафедра ТЕУТ та АЕС

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

«ЕНЕРГЕТИКА»

(програма професійного спрямування «Теплові електричні станції та установки»)

Найменування  кредитних модулів (дисциплін)

Код

Кредити

Бакалаври

Іноземна мова
14
Українська мова
1
Філософія 2
1
Філософія 1
2,5
Культурологія
1
Історія України
1,5
Психологія
1,5
Соціологія
1,5
Політологія
1,5
Правознавство
1,5
Економічна теорія
2
Вища математика
17
Фізика
10
Хімія
4
Інженерна та комп`ютерна графіка
7
Інформаційні технології
10
Технічна механіка
10
Екологія
2
Економіка та організація виробництва
3
Матеріалознавство та технологія матеріалів
4
Теоретична механіка
4
Гідрогазодинаміка
6
Технічна термодинаміка
9
Тепломасообмін
10
Безпека життєдіяльності та охорона праці
3
Основи електротехніки та електроніки
5
Котельні установки ТЕС
11,5
Турбіни ТЕС та АЕС
10,5
Тепло- і масообміні апарати ТЕС та АЕС
4
Теплові та атомні електростанції та установки
14
Електрична частина електростанцій
5
Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами
4
Теплофікація та теплові мережи
5
Нагнітачі та теплові двигуни
3,5
Економіка енергетики
3
Експлуатація енергетичного обладнання
4
Горіння палива та обладнання для спалювання
5
Теплотехнічні вимірювання та прилади
6,5
Проектування та монтаж, ремонт теплових мереж
1,5
Промислові та опалювальні котельні
3
Монтаж та ремонт ТЕС
4
Комп`ютерна графіка
3
Надійність енергетичного обладнання
3
Історія українського казацтва
1,5
Технологія енерговиробництва та захист повітряного басейну
3
Енерготехнологічна діагностика ТЕС та АЕС
3

Спеціалісти

Філосовські проблеми наукового пізнання
1,5
Педагогіка вищої школи
1,5
Патентознавство та авторське право
2
Маркетинг
1,5
Менеджмент в енергетиці
1,5
Іноземна мова
2
Організація та планування енерговиробництва
4,5
Основи наукових досліджень
2
Математичні методи оптимізації
3
Математичне моделювання  систем і процесів
3
Охорона праці в галузі
1,5
Моделювання в енергетиці
3
Теплофікація та теплові мережі
1,5
Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами
4,5
Режими роботи та експлуатація ТЕС
4,5
Проектування ТЕС та АЕС
3
Газотурбінні та парогазові установки
4,5
Експлуатація енергетичного обладнання
3
Діагностика теплоенергетичного устаткування ТЕС та АЕС
2
Екологія електростанцій
2,5
Енергозберігаючі технології ТЕС
1,5
Монтаж та ремонт ТЕС
3
Системи автоматизованого проектування ТЕС
2
Теплообмін в енергетичних установках
2
Спецпитання ТЕС
2
Інтелектуальна власність
1
Комп’ютерна графіка
7,5
Військова підготовка
7,5
Підвищення ефективності систем теплофікації та теплопостачання
3
Промислові та опалювальні котельні
2
Проектування, монтаж та ремонт теплових мереж
2
Технологія енерговиробництва та захист повітряного басейну
3
Енергоекологічна діагностика ТЕС та АЕС
2
Природоохоронні технології та експлуатація ТЕУ
2

 

Структурно-логічна схема базової бакалаврської програми “Теплоенергетика” (професійне спрямування „Теплові електричні станції”)