>>НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (прийому 2020) Рівень підготовки доктора філософії, форма навчання денна, галузь знань 14 Електрична інжерерія, Спеціальність 144 Теплоенергетика, срок підготовки 4 роки, на основі ступеня магістр (.PDF)<<<

>>НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (прийому 2020) Рівень підготовки доктора філософії, форма навчання заочна, галузь знань 14 Електрична інжерерія, Спеціальність 144 Теплоенергетика, срок підготовки 4 роки, на основі ступеня магістр (.PDF)<<<