Інформація щодо проходження переддипломної практики магістрантами 2-го курсу освітньо-професійної підготовки кафедри
Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій
Теплоенергетичного факультету. 

Магістранти академічної групи ТС-71мп пройшли переддипломну практику всі, в повному обсязі в зазначені терміни з 03.09.2018 р. по 28.10.2018 р.

Всього пройшло практику 16 студентів (з них 4 навчаються за контрактною формою навчання).
Місця проходження практики:

1) СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ТЕЦ-5 (3 магістранта)
2) СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ТЕЦ-6 (1 магістрант)
3) ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», м. Київ (ТЕЦ-4) (4 магістранта)
4) ТОВ «Енергія України», м. Київ (1 магістрант)
5) ТОВ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ», м. Київ (1 магістрант)
6) ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (4 магістранта)
7) АТ «Херсонська ТЕЦ», м. Херсон (2 магістранта)

В результаті проходження практики отримані такі оцінки:
відмінно – 5;
дуже добре – 4
добре – 4
задовільно – 3.
Керівниками магістрантів виступало 8 викладачів кафедри, які й є їх керівниками Магістерських дисертацій.

Відповідальний за організацію і
проведення практик на каф. ТЕУ Т і АЕС П.П. Меренгер

>>>>>>PDF версия<<<<<<