ВСТУП НА 3ій РІВЕНЬ освітньої підготовки (PHD) кафедри теплової та альтернативної енергетики.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2022 році відбудеться

з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к. 247- 1 корпус)

Рекомендований відділом аспірантури період подачі документів для вступників до теплоенергетичного факультету: 23.05.22 – 27.05.22.

З 16 травня, але не пізніше подання документів, необхідно заповнити реєстраційну форму Реєстраційна форма  та надіслати на електронну адресу aspirantura@kpi.ua

 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

  • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений за посиланням https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181 );
  • анкета (бланк знаходиться за посиланням https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181 );
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться за посиланням https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181 ).

 

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії проводяться відповідно до Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою.

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

особам, допущеним до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 200-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:

ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною шкалою).

 

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2022 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми навчання становить 7264 грн. на місяць.

 

Детальніше про вступ до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням

https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172