>>>Навчальні плани<<<

Спеціальності:

Теплові електричні станції та установки

Теплові електричні станції (заочне відділення)

Кафедра теплоенергетики здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр у галузі „Електрична інженерія” зі спеціальності „Теплоенергетика” – 144.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр отримує освітній рівень „базова вища освіта”, здобуває спеціальні уміння та знання, призначені для виконання виробничих функцій, пов’язаних з циклом існування об’єкту і його діяльності. Бакалавр має бути готовим до професійної виробничо-технологічної, сервісно-експлуатаційної, монтажно-налагоджувальної та організаційно-управлінської (на нижньому та середньому рівнях) практичної діяльності, а також у сфері маркетингу та продажу технічних виробів.