>>>НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 року підготовки магістра з галузі знань 14 “Електрична інженерія”, Факультет теплоенергетичний, за спеціальністю “144 Теплоенергетика” за освітньо-науковою програмою “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”, очна(денна) (.PDF)<<<

>>>НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 року підготовки магістра з галузі знань 14 “Електрична інженерія”, Факультет теплоенергетичний, за спеціальністю “144 Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”, очна(денна) (.PDF)<<<

>>>НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 року підготовки магістра з галузі знань 14 “Електрична інженерія”, Факультет теплоенергетичний, за спеціальністю “144 Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”, заочна (.PDF)<<<

>>> CURRICULUM (Enrolment 2021) Level Master, Form of study full-time, Speciality 144 Heat power, Qualification Master degree, Educational and Professional program “Heat Power and Heat Power Units of Power Plants “, Study duration 1 year 4 months, Graduation Department Department of Heat and Power Engineering (.PDF) <<<

>>> CURRICULUM (Enrolment 2021) Level Master, Form of study full-time, Speciality 144 Heat power, Qualification Master degree, Educational and Scientific program “Heat Power and Heat Power Units of Power Plants “, Study duration 1 year 9 months, Graduation Department Department of Heat and Power Engineering (.PDF) <<<