Запрошуємо вас до обговорення проєктів освітніх програм!

>>>>>>Проєкт освітньо-наукової програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика (.PDF)<<<<<<

>>>HEAT POWER EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM third (educational and scientific) level of higher education in the specialty 144 Heat Power (.PDF)<<<

>>>Звіт з самооцінювання ОНП доктор філософії зі спеціальності 144 Теплоенергетик(.PDF)<<<

Для виключення спаму в розділі включена премодерація коментарів, будь-які нові коментарі будуть схвалені протягом доби, дякуємо за розуміння і запрошуємо підключатися до обговорення. Також, запрошуємо надсилати свої думки та пропозиції на E-mail кафедри (tes@kpi.ua).


>>>РЕЦЕНЗІЯ на проект освітньої наукової програми третього рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти – доктор філософії, галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 144 Теплоенергетика, ступінь вищої освіти – доктор філософії (Масько О.М.) (.PDF)<<<

>>>РЕЦЕНЗІЯ на проект освітньої наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітно-науковому) рівні за спеціальністю 144 Теплоенергетика, галузь знань 14 Електрична інженерія, ступінь вищойї освіти – доктор філософії (Костіков А.О.) (.PDF)<<<

>>>РЕЦЕНЗІЯ на проект освітньої наукової програми третього рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти – доктор філософії, галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 144 Теплоенергетика, ступінь вищої освіти – доктор філософії (Денісов А.Є) (.PDF)<<<

>>>РЕЦЕНЗІЯ на проект освітньої-наукової програми третього (освітньої-наукового) рівня за спеціальністю 144 “Теплоенергетика”, ступінь вищої освіти – доктор філософії (Голова представництва ПРЕДСТАВНИЦТВО “ЕНЕРТЕКС” Аладеніс Д.Ж.) (.PDF)<<<

>>>РЕЦЕНЗІЯ на проект освітньої наукової програми третього рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти – доктор філософії, галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 144 Теплоенергетика (Інженер по проектам компанії “Lasalle-NHC” к.т.н., Ph.D. Ю.В. Лохманець) (УКР.) (.PDF)<<<

>>>РЕЦЕНЗІЯ на проект освітньої наукової програми третього рівня вищої освіти, ступінь вищої освіти – доктор філософії, галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 144 Теплоенергетика (Інженер по проектам компанії “Lasalle-NHC” к.т.н., Ph.D. Ю.В. Лохманець) (ENG.) (.PDF)<<<

>>>ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ на проект освітньої наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальність 144 Теплоенергетика , освітьої кваліфікації – доктор філософії з теплоенергетики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (д.т.н.., ст. наук. співр., завідувач відділу “Гідродинаміки хвильових і руслових потоків” Інституту Гідромеханіки НАН України” Володимир Воскобойник) (.PDF)<<<

>>>РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітньо-наукову програму підготовки “Теплоенергетика” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальність 144 Теплоенергетика, ступінь вищої освіти – доктор філософії, галузі знань 14 Електрична інженерія(д.т.н..,професор кафедри енергетики Українського державного хіміко-технологічного Університету Валерій Нікольский) (.PDF)<<<

>>>РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на освітньо-наукову програму підготовки “Теплоенергетика” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика , ступінь вищої освіти – доктор філософії, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (Провідний науковий співробітник Спеціального конструкторського бюро АТ “Сумське НВО-Інжиніринг доктор технічних наук, старшиій науковій співробітник В.П.Парафійник) (.PDF)<<<

>>>ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки “Теплоенергетика” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика , ступінь вищої освіти – доктор філософії, галузі знань 14 Електрична інженерія (Зав. лабораторії електротермії відділу №11 Інституту електрозварювання ім. Є.О.Паттона НАН України д.т.н., старший науковий співробітник С.В. Римар) (.PDF)<<<

>>>ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ на освітньо-наукову програму підготовки “Теплоенергетика” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ступінь вищої освіти – доктор філософії, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (Директор Ірституту промислової екології, дійсний член академії будівництва України, к.т.н. Олександр Сігал) (.PDF)<<<

>>>ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ на проєкт освітньо-науковоїи третього рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика, галузь знань 14 Електрична інженерія, кваліфікація – доктор філософії з теплоенергетики (Завідувач відділом теплофізичних основ енергоощадних технологій Інституту технічної теплофізики НАН України, член-кор. НАН Країни, д.т.н., проф. Б.І. Басюк) (.PDF)<<<

6 thoughts on “Обговорення ОНП 3-го рівня доктор філософії

 1. Проект освітньої наукової програми третього рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальності 144 Теплоенергетика розроблено згідно Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; Постанові Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження національної рамки кваліфікацій», Наказу Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) № 261 від 23 березня 2016 р., які врегульовують вимоги до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів i наукових установ.
  В проекті ОНП зі спеціальності 144 Теплоенергетика наведена обов’язкова інформація про рівень та ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність, освітня кваліфікація, кваліфікація в дипломі, опис предметної області, академічні права випускників. Розроблено інтегральні, загальні та спеціальні (фахові) компетентності та результати навчання в рамках спеціальності 144 Теплоенергетика. Перелік компетентностей випускника, який наведено в проекті ОНП зі спеціальності 144 Теплоенергетика складено відповідно до Національної рамки кваліфікацій. Результати навчання корелюються з визначеним переліком інтегральних, загальних i спеціальних компетентностей.
  Побажання про необхідність розширення у варіативній частині дисциплін згідно темам наукових досліджень здобувачів.
  Після ознайомлення з текстом ОНП зі спеціальності 144 Теплоенергетика можна стверджувати, що програма встановлює достатній перелік вимог до змісту та результатів освітньої діяльності для забезпечення навчального процесу з підготовки докторів філософії за спеціальністю 144 Теплоенергетика, які після успішного завершення навчання будуть здатні ефективно працювати у вищих навчальних закладах, наукових установах та підприємствах теплоенергетичної галузі.

  1. Дякуємо за пропозиції. Врахуємо їх у ОНП 144 Теплоенергетика доктор філософії.
   З повагою, Черноусенко Ольга, зав.кафедри ТЕУТта АЕС.

 2. Наведений проект освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти доктор філософії зі спеціальності 144 Теплоенергетика базується на типових навчальних та наукових положеннях із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку енергетичної галузі та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувачів.
  В програмі чітко визначені вимоги до вступників, надана характеристика освітньої та наукової складової навчання, вказана придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.
  Згідно до програми окремі спеціальні дисципліни викладаються англійською мовою, що дозволяє розширити перелік напрямів професійного росту.
  Окремої уваги заслуговує перелік угод, щодо можливої академічної мобільності здобувачів.
  Загальні і фахові компетентності наведені в програмі відповідають сучасним викликам професійної та наукової діяльності у сфері теплової енергетики.

  Євграфов Дмитро Володимирович, машиніст центрального теплового щита керування турбінами ТЕЦ-5, випускник кафедри ТЕУ Т і АЕС, НТУУ “КПІ” 2014 року.

 3. Проєкт освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю “Теплоенергетика” розроблений проєктною групою у складі завідувачів кафедр АЕС І ІТФ, ТЕУ ТЕС І АЕС, ТПТ і Т і Е КПІ ім. Ігоря Сікорського та провідних викладачів цих кафедр (всього 16 осіб) під керівництвом д.т.н., проф. Чорноусенко О.Ю.
  Програма охоплює широке коло питань стосовно підготовки докторів філософії за спеціальністю “Теплоенергетика” та наступного їх працевлаштування тощо.
  Для покращення якості підготовки спеціалістів вищої кваліфікації з теплоенергетики пропоную:
  1. Наведену програму, по-перше, обговорити на засіданні проєктної групи, де врахувати побажання всіх зацікавлених кафедр, представники яких є в цій проєктній групі.
  2. В п.1, пп.1.3 (предметна область), об’єкт діяльності: – виключити ….ядерні енергетичні установки.
  – а до чого тут фраза : допоміжних енергетичних систем і обладнання.
  Мабуть тут мова повинна йти про процеси отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії палив і поновлюваних видів енергії в системах теплопостачання,
  включаючи джерела (ТЕЦ, ТЕС, котельні, інші установки) з відповідним теплоенергетичним обладнанням, теплові мережі і споживачі теплоти (технологічні процеси, системи опалення, вентиляції, гарячого водопостачання) з урахуванням енергозберігаючих заходів та захисту довкілля. Також потрібно врахувати використання в теплоенергетичній галузі новітнього вітчизняного і імпортного обладнання для вироблення, транспорту і розподілу енергії з використанням енергозберігаючих заходів і захисту довкілля.
  Теоретичний зміст предметної області. Виключити …. процеси міцності та механіки конструкційних матеріалів (це, мабуть предмет іншої галузі).
  Основний фокус освітньої програми: освітні програми розташувати в алфавітному порядку.
  1.4. Придатність працевлаштування: додати ….фахівців з управління в теплоенергетичній галузі.
  1.5. Викладання та оцінювання: виключити … після практики… слово екскурсії.
  Замінити: … проведення регулягних конференцій .. на участь у науково-технічних конференціях .. і далі по тексту.
  2. Перелік компонентів освітньої програми.
  В перелік навчальних дисциплін додати:
  – Ексергетичний аналіз теплоенергетичних об’єктів і систем.
  – Теплонасосні системи в системах теплопостачання.
  – Енергозберігаючі заходи в галузі теплоенергетики.

  З повагою, доц. кафедри ТПТ КПІ ім. Ігоря Сікорського, к.т.н. Боженко Михайло Федорович.

  1. Дякуємо за коментар. При переробці ОНП 144 Теплоенергетика доктор філософії частково врахуємо Ваші пропозиції.
   Натепер ОНП 144 Теплоенергетика доктор філософії підписана проректором після затвердження на ВР КПІ ім. Ігоря Сікорського 07.09.2020.
   З повагою, Черноусенко Ольга, зав.кафедри ТЕУТтаАЕС.

 4. Дякуємо за пропозиції.
  Надамо перелік угод щодо можливої академічної мобільності здобувачів на сайті кафедри.
  З повагою, Черноусенко Ольга, зав.кафедри ТЕУТтаАЕС.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.