16image017

 • Кафедра має розвинуту науково-дослідну частину, де за участю викладачів, наукових співробітників і студентів виконується великий обсяг науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі системи подачі високонцентрованого вугільного пилу в енергетичних котлах; високоефективних малотоксичних пальникових пристроїв для спалювання висококонцентрованого вугільного пилу; нових технологій та пальникових пристроїв для високоефективного екологічно чистого спалювання газоподібного палива із зниженими викидами токсичних оксидів азоту в котлах, печах, камерах згоряння високотемпературних газотурбінних установках, підігрівачах повітря; технології та пальникових пристроїв для спалювання вторинних енергетичних ресурсів рослинного походження; оцінки залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін потужністю 200 – 800 МВт, які відпрацювали свій парковий ресурс; діагностики високотемпературних елементів парових турбін, аналіз напружено-деформованого стану парових турбін великої потужності.

Подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання ТЕС та АЕС

image019

Комплексна оцінка подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання :

 • враховує статичну пошкоджуваність на основі експериментального дослідження металу та пошкоджуваність від крутильних коливань роторів парових турбін;
 • подовжує термін експлуатації до 350 тис. год;
 • дає орієнтовний економічний ефект 7,23 млн. грн. річних на один блок ТЕС потужністю 200 МВт та 35,4 млн. грн. річних на один блок АЕС потужністю 1000 МВт.
 • впливають пошкодження та ремонтні зміни конструкцій енергетичного обладнання при експлуатації
 • прогнозується життєвий цикл елементів ЦВТ і ЦСТ парових турбін потужністю 200 – 800 МВт

Напрямки наукової діяльності кафедри

 

 • Розробка, дослідження, впровадження в експлуатацію системи подачі високонцентрованого вугільного пилу в енергетичних котлах;
 • Розробка високоефективних малотоксичних пальникових пристроїв для спалювання висококонцентрованого вугільного пилу;
 • Розробка нових технологій та пальникових пристроїв для високоефективного екологічно чистого спалювання газоподібного палива із зниженими викидами токсичних оксидів азоту в котлах, печах, камерах згоряння високотемпературних газотурбінних установках, підігрівачах повітря;
 • Розробка технології та пальникових пристроїв для спалювання вторинних енергетичних ресурсів рослинного походження;
 • Оцінка залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін потужністю 200 – 800 МВт, які відпрацювали свій парковий ресурс.
 • Діагностика високотемпературних елементів парових турбін, аналіз напружено-деформованого стану парових турбін великої потужності.

 

Досягнення, розробки кафедри

 

 • Розроблені системи подачі вугільного пилу з високою концентрацією в енергетичних котлах, засоби автоматизації системи подачі;
 • Запропонований новий тип високоефективного малотоксичного пальникового пристрою для спалювання вугільного пилу з високою концентрацією;
 • Розроблено та впроваджено в різних галузях народного господарства (промислові котли, доменні печі, цементні печі, підігрівачі повітря різного призначення) екологічно чисті пальникові пристрої струменево – стабілізаторного типу;
 • Розроблена малотоксична камера згоряння з елементами із конструкційної кераміки для високотемпературних газотурбінних установок нового покоління;
 • Розроблено пальниковий пристрій для спалювання вторинних енергетичних ресурсів рослинного походження за методом „рухомого” киплячого шару;
 • Проведено оцінку залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін потужністю 200 – 800 МВт, які відпрацювали парковий ресурс;
 • Розроблено концепцію автоматизованих систем технічної діагностики ТЕС та АЕС;
 • Запропоновані засоби подовження терміну експлуатації високотемпературних елементів парових турбін потужністю 200 – 800 МВт, які відпрацювали парковий ресурс.

 

Проф. кафедри ТЕУ Т та АЕС, д.т.н. Кесова Л.О. отримала нагороду – лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки за роботу «Підвищення надійності, маневреності та економічності енергоблоків з газомазутними та пиловугільними котлами та системи теплопостачання»  від 16.05.2013р. Учасниками Державної премії є Львівська політехніка, НТУУ «КПІ», Інститут Газу НАН України, ЛьвівОРГРЕС, Ладижинська ТЕС.

Викладачі кафедри регулярно проходять стажування та підвищення кваліфікації в підрозділах Мінпаливенерго, проектних, науково-дослідних інститутах та на енергетичних підприємствах. Перелік деяких об’єктів стажування:

 • Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 АЕК „Київенерго”, ЗАТ «ЕК «ДАРтеплоцентраль»;
 • Трипільська ТЕС ВАТ ДЕК „Центренерго”;
 • науково-дослідні інститути НАН України: Інститут вугільних енерготехнологій, Інститут газу, Інститут технічної теплофізики, Інститут проблем моделювання в енергетиці;
 • проектні організації: ВАТ „Київський науково-дослідний та проектно- конструкторський інститут „Енергопроект”; ТОВ „Укренергопром-2, 3” та інші.

Всі сучасні розробки, новітні технології та проектні рішення знаходять відображення в навчальних програмах навчальних дисциплін викладачів кафедри, курсових, дипломних та магістерських проектах студентів спеціальності.

 

Співробітники кафедри приймають участь у виставках в Україні:

ХI Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: Сьогодення та майбутнє». Київ. – 24 – 26 вересня 2013 р. –1 експонат. – Абдулін М.З., Сірий О.А., 1 планшет – Черноусенко. О.Ю., Нікуленкова Т.В.

YI Міжнародна спеціалізована виставка “Енергоефективність. Відновлювана енергетика – 2013». 5 – 8.11.2013 р. – експонат Абдулін М.З., Сірий О.А.