>>>НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 року підготовки бакалавра з галузі знань 14 “Електрична інженерія”, Факультет теплоенергетичний, за спеціальністю “144 Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”, очна (денна) (.PDF)<<<

>>>НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 року підготовки бакалавра з галузі знань 14 “Електрична інженерія”, Факультет теплоенергетичний, за спеціальністю “144 Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”, заочна (.PDF)<<<

>>>ІНТЕГРОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 року підготовки бакалавра з галузі знань 14 “Електрична інженерія”, Факультет теплоенергетичний, за спеціальністю “144 Теплоенергетика” за освітньо-професійною програмою “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”, очна (денна) (.PDF)<<<

>>>CURRICULUM (Enrolment 2021) Level Bachelor, Form of study full-time, Field of knowledge 14 Electrical engineering, Speciality 144 Heat power, Study duration 3 years 10 months, Educational and Professional program “Heat Power and Heat Power Units of Power Plants”, Graduation Department “Department of Heat and Power Engineering”, Faculty (Institute) Faculty of Heat and Power Egineering(.PDF)<<<