>>>Силлабус – Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами, освітня програма «Теплові електричні станції та установки»(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Використання сонячної енергії та акумулювання енергії(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Діагностика енергетичного обладнання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Енергоефективні системи кондиціонування повітря(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Кондиціонування повітря та холодопостачання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Контроль та регулювання паротурбінних установок атомних електричних станцій, освітньо-наукова програма «Атомні електричні станції»(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Контроль та регулювання паротурбінних установок атомних електричних станцій, освітньо-професійна програма «Атомні електричні станції»(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Математичне моделювання систем та процесів(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Математичне моделювання та оптимізація теплоенергетичних процесів і систем(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Математичне моделювання теплових процесів в енергетиці та промисловості(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Методи термодинамічного аналізу установок та систем(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Моделювання в енергетиці(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Наукова робота за темою магістерської дисертації-1(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Наукова робота за темою магістерської дисертації-2(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Організація і планування наукового експерименту, освітньо-наукова програма(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Організація і планування наукового експерименту, освітньо-професійна програма(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Основи водневої енергетики(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Підбір та оптимізація вибору різних джерел енергії для систем теплопостачання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Подібність та моделювання(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Проектування теплових та атомних електричних станцій-1, освітньо-наукова програма(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Проектування теплових та атомних електричних станцій-1, освітньо-професійна програма(.PDF)<<<
>>>Силабус – Проектування ТЕС та АЕС МПП КП(.PDF)<<<
>>>Силабус – Проектування ТЕС та АЕС МНП(.PDF)<<<
>>>Силабус – Проектування ТЕС та АЕС МНП КП(.PDF)<<<
>>>Силабус – Проектування ТЕС та АЕС МПП(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Спецпитання теплових електричних станцій(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Спецпитання ТЕС та АЕС(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Теорія вірогідності і математична статистика(.PDF)<<<
>>>Силлабус – Фізика професійного спрямування(.PDF)<<<