Запрошуємо вас до обговорення проєктів освітніх програм!

>>>>>>Проєкт освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика (.PDF)<<<<<<

Для виключення спаму в розділі включена премодерація коментарів, будь-які нові коментарі будуть схвалені протягом доби, дякуємо за розуміння і запрошуємо підключатися до обговорення. Також, запрошуємо надсилати свої думки та пропозиції на E-mail кафедри (tes@kpi.ua).


>>>>>>РЕЦЕНЗІЯ на освітьо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 144 Теплоенергетика (Олександр УСАТИЙ)(.PDF)<<<<<<

>>>>>>РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК на проект освітьо-професійної програми підготовки магістрів, галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальністі 144 Теплоенергетика (А.О.Костіков)(.PDF)<<<<<<

>>>>>>РЕЦЕНЗИЯ на проект освітньої професійної програми другого рівня вищої освіти від директора ТОВ “НВК”СНТ” Піскун І.М. (.PDF)<<<<<<підвищення енергоекологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем»(.PDF)<<<<<<

2 thoughts on “Обговорення ОПП 2-го рівня магістр

 1. ВІДГУК
  на Проєкт освітньо-професійної програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика
  В цілому схвалюючи розроблену проектною групою освітню-професійну програму, вношу ряд пропозицій для її удосконалення.

  Титульний аркуш
  Кваліфікація – змінити на магістр з теплоенергетики

  3 – Характеристика освітньої програми
  Опис предметної області
  Об’єкти вивчення та діяльності – викласти в такій редакції:
  Об’єкти вивчення та діяльності: джерела вироблення електричної та теплової енергії – теплові і атомні електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, промислові та комунально-побутові підприємства. Високоефективне теплоенергетичне обладнання; системи забезпечення тепловою енергією та холодом; нетрадиційні (альтернатині) технології отримання енергії; системи обліку енергії, регулювання та атоматизації; засоби проектування теплоенергетичних установок і систем; енергетичний менеджмент та аудит; енергозберігаючі заходи; захист довкілля.

  Теоретичний зміст предметної області – викласти в такій редакції:
  Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи виробництва, перетворення, застосування теплової енергії; теплові електростанції; котельні, джерела нетрадиційних (відновлюваних) видів енергії; теплоенергетичні і теплотехнологічні процеси і установки; принципи тепломасообміну, термодинаміки і гідрогазодинаміки. Методи, методики та технології одержання, передачі, та використання енергії; експлуатації, контролю та моніторингу енергетичного обладнання; методи фізичного, комп’ютерного та математичного моделювання; методи обробки даних.

  Основний фокус ОП
  Ключова слова: (не наведені).

  2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  2. Цикл професійної підготовки

  Курсова робота Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці 1 іспит
  іспит – замінити на залік

  Освітні компоненти:
  ПО 4 Проектування теплових та атомних електричних станцій 4,5 залік
  ПО 5 Курсовий проект Проектування теплових та атомних електричних станцій 1,5 залік
  Ці два освітні компоненти перенести до статусу вибіркових дисциплін і видалити – атомних
  (Є кафедра АЕС, яка займається проєктувнням атомних електростанцій).

  Замість ПО4 вставити освітній компонент:
  ПО4 Теплонасосні установки

  Курсову роботу з Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці недоцільно переносити в другий семестр, коли дисципліна там вже не викладається.

  ПО 8 Наукова робота за темою магістерської дисертації 4,0 іспит
  (Іспит замінити на залік).

  З повагою, доц. кафедри ТПТ Михайло БОЖЕНКО

 2. Пуховий І.І.
  1. Скоротити кількість кредитів для «Методи термодинамічного… « до 4-х.
  2. Ввести практичний курс « Використання сонячної енергії і акумулювання енергії» ( є у наукових маг) за рахунок 1 кредиту з «Методи..» та 2-х ередитів з ПО-7 « Організація і планування експ» Останній курс лекцій для проф.. магістрів не потрібен, або можна дати лише поняття.
  3. Назва «Наукова робота за темою…» некоректна для магістрів професійемх
  4. 4. Назву По-6 « Комбвноване…» наповнити конкретним змістом і додати з « Методи термодинамічного…» 1 кредит. –« Комбіноване виробництво енергії на ТЕЦ і тепловими насосами»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.