Раді вітати Вас на сайті кафедри Кафедра ТЕ (об’єднання ТЕУТ і АЕС, ТПТ)!

 

image001Кафедра ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ:

  • бакалаврів, спеціальність: Теплоенергетика код 144 (спеціалізація «Теплові електричні станції та установки»)
  • магістрів, спеціальність: Теплоенергетика код 144 (спеціалізація «Теплові електричні станції та установки»)

Випускники, що навчалися за спеціальністю “ Теплові електричні станції та установки”, працюють зі складними енергетичними об’єктами, здійснюють експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання великого промислового підприємства – електричної станції.

image003

Фахівці, що закінчили навчання на кафедрі ТЕ, добре пристосовані для роботи на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, диспетчерських центрах, підрозділах Мінпаливенерго, проектних, науково-дослідних та учбових інститутах України.

image005image007

Фахівці, що закінчили навчання на кафедрі ТЕ, можуть моделювати різноманітні фізичні, теплотехнічні та міцністні процеси в енергетичному устаткуванні ТЕС, вирішувати проблеми забезпечення надійності, економічної та безпечної роботи ТЕС, працюють з різними програмними продуктами та базами даних; що застосовують при проектуванні та експлуатації енергетичних об’єктів. Така діяльність потребує ґрунтовної інженерної, фізико-математичної та комп’ютерної підготовки, уміння працювати з сучасними програмними комплексами, знання іноземних мов, здатності до науково-дослідної роботи та інженерно-технічної роботи.

image009У своїй практичній діяльності фахівці займаються: системами автоматичного проектування в енергетиці, числовим моделюванням теплових, гідродинамічних і міцністних процесів в енергетичному обладнанні на основі сучасних комп’ютерних програмних пакетів, експериментальних досліджень цих процесів, розробкою ефективного теплообмінного устаткування, альтернативних джерел енергії, проблемами енергозбереження, забезпеченням оптимальних режимів роботи енергетичного обладнання.

image011image013

Випускники спеціальності можуть виконувати розрахункові та експериментальні дослідження, проектування, монтаж, ремонт і наладку котельних та турбінних установок, тепло – механічного обладнання теплових і атомних станцій. Вони також є спеціалістами з проблем використання палива, процесів горіння, енергозбереження, захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів, діагностики і надійності турбінних та котельних установок, допоміжного обладнання. Значна увага приділяється методам комп’ютерного проектування, володінню сучасними графічними програмними пакетами.
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій була заснована у 1931 році і вже більш ніж 80 років у складі теплоенергетичного факультету готує інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю “Теплові електричні станції”.

image015

Кафедра Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій (ТЕУ Т та АЕС) заснована в 1931 році при Теплоенергетичному факультеті КПІ.Учбово-науковий склад кафедри ТЕУ Т та АЕС – це висококваліфіковані науково-технічні фахівці, в числі яких 3 професора, доктора технічних наук; 6 кандидатів технічних наук (з них 5 доцентів); 4 старших викладача, та 4 асистента.

Кафедра ТЕУ Т та АЕС  готує фахівців для роботи на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, виробничих енергетичних об’єднаннях, диспетчерських центрах, підрозділах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, проектних, науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах України. Спеціальність „Теплові електричні станції та установки” на сьогоднішній день дуже потрібна . За останні п’ять років попит на спеціалістів та магістрів перевищує на 30-50% кількість випускників кафедри. Такий попит пов’язаний з тим, що спеціальність є універсальною в енергетиці і тому випускники кафедри можуть працювати на будь-яких підприємствах енергетичної галузі. Основні місця розподілу випускників кафедри: ВАТ ”Південтеплоенергомонтаж”, ВАТ „ДЕК Центренерго Трипільська ТЕС”, ПрАТ „Київенерго” (Теплові мережі, Енергоналадка, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6), ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», «НАЕК „Запорізька АЕС”, НАЕК „Хмельницька АЕС”, ВАТ „Київський науково-дослідний та проектний інститут „Енергопроект”, ТОВ „Укренергопром-2”, ТОВ „Укренергопром-3”, НАН України „Інститут технічної теплофізики”, Інститут газу, Інститут вугільних енерготехнологій, Інститут проблем моделювання в енергетиці, Інститут загальної енергетики, Державний науково-дослідний проектно-вишукувальний технологічний інститут „Енергоперспектива”, Укрінтеренерго, НЕК „Укренерго” ДП „Енергоринок” і багато підприємств і організацій.

На багатьох з вище перелічених енергетичних підприємствах випускники кафедри займають керівні посади.

Кафедра Теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (ТЕУ Т та АЕС) заснована в 1931 році при Теплоенергетичному факультеті КПІ.

Кафедра має 7 спеціалізованих лабораторій для проведення лабораторних робіт. Окрім того, кафедра широко використовує в учбовому процесі обладнання теплоелектроцентралі ТЕЦ-5, лабораторію діагностики обладнання та лабораторію металів ВАТ „Київенерго”. На кафедрі два дисплейних класи, з них один комп’ютерний клас з локальною мережею.

Крім того, через Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (НМК “ІПО”) кафедрою надаються професійні освітні послуги за різноманітними програмами перепідготовки (другої вищої освіти), які побудовані на багатогранних освітніх можливостях ТЕУ Т та АЕС НТУУ «КПІ». Енергоналадка, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6), ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», «НАЕК „Запорізька АЕС”, НАЕК „Хмельницька АЕС”. Зараз надаються професійні освітні послуги за різноманітними програмами перепідготовки (другої вищої освіти), які побудовані на багатогранних освітніх можливостях ТЕУТ та АЕС НТУУ «КПІ». По закінченні навчання випускники отримують диплом державного зразка. Особи, що навчаються за спеціальністю, набувають фундаментальні знання з математики, фізики, хімії, програмування тощо. Тематика дипломних проектів присвячена питанням модернізації та реконструкції діючих теплових електричних станцій України, використання газотурбінних та парогазових установок, застосування світового досвіду в галузі сучасних енерготехнологій.

За 84 роки кафедра ТЕУ Т та АЕС підготувала більш ніж 150 спеціалістів для зарубіжних країн: Німеччини, В’єтнаму, Марокко, Лівії, Чехії, Угорщини, Болгарії, Йорданії, Сирії, Лівану, Куби, Монголії, Іраку, Алжиру, Судану та інших.

Кафедра ТЕУ Т та АЕС акредитована по найвищому – IV рівню акредитації вищих навчальних закладів України.

При кафедрі працює магістратура, аспірантура та докторантура.

В аспірантурі при кафедрі навчалися та успішно захистили кандидатські дисертації 15 іноземних громадян (Німеччина, Болгарія, Лівія, Марокко, Нігерія, В’єтнам та інші).

Освітньо-професійна програма підготовки кафедри:

  • напрям підготовки бакалавр, спеціальність: Теплоенергетика код 144 (спеціалізація «Теплові електричні станції та установки»)
  • напрям підготовки магістр, спеціальність: Теплоенергетика код 144 (спеціалізація «Теплові електричні станції та установки»)
  • З 1998 р. при кафедрі на базі спеціальності ведеться підготовка фахівців за двома спеціалізаціями: «Системи теплопостачання та теплові мережі», «Природоохоронні технології на ТЕС».