Наукові школи кафедри ТЕ.

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ТА РЕСУРСОМ ОБЛАДНАННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ( науковий керівник – (науковий керівник – д. т. н., проф. Черноусенко О.Ю.).

Кадровий склад школи складає 4 доктора технічних наук, 7 кандидати технічних наук (докторів філософії), 12 аспіранти, 33 магістрів.

Схема складу наукової школи

Засновник Послідовники Учні послідовників Наступні покоління
Швець Іван Трохимович, академік НАН України (д.н.) Ільченко Олег Трохимович, (д.н.) Черноусенко Ольга Юріївна, (д.н.) Нікуленкова Тетяна Володимирівна,  (к.н.)
Пешко Віталій Анатолійович, (к.н.)
Бовсуновський Анатолій Петрович, (д.н.) Риндюк Дмитро Вікторович (к.н.)
Христич Володимир Олександрович (д.н.) Бутовський Леонід Сергійович, (к.н.) Грановська Олена Олександрівна,  (к.н.)
Абдулін Михайло Загретдинович, (д.н.) Сірий Олександр Анатолійович,  (к.н.)
Шелешей Тетяна Вікторівна, (к.н.)
Любчик Генадій Миколайович (д.н.) Варламов Геннадій Борисович, (д.н.)

Показники результативності наукової школи за останні 5 років :

опубліковано 4 монографії, 1 підручник та 9 навчальних посібників, 150 наукових статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних, з них 19 у Scopus та/або Web of Science; 12 патентів на корисну модель.

Обсяги фінансування проектів, що виконуються членами наукової школи

  Обсяги фінансування (тис. грн.)
  2017 2018 2019 2020 2021
Держбюджетна наукова тематика 200,0 150,0 150,0 0 0
Госпдоговірна наукова тематика 450,0 150,0 300,0 0 150,0
Всього 1550 тис. грн. 650,0 300,0 450,0   150,0

Захисти членами НШ дисертацій на здобуття ступеня доктора та кандидата наук, а також доктора філософії (ПІБ, тема, рік захисту).

  1. Абдулін М.З., д. т. н., проф. Захист дис. д. т. н. на тему «Розроблення теплофізичних засад технологій спалювання палив із застосуванням струменеві – нішових систем». Спеціальність 05.14.06 «Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика». Термін захисту –17 грудня 2019 р. Отримано диплом доктора технічних наук – 2020 р.
  2. Сірий О.А., к. т. н., доц. Захист. Дис. к. т. н. на тему «Вплив параметрів струменево – нішевої системи на робочий процес пальникових пристроїв» . Наук. кер. – к. т. н., доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Абдулін М.З. Термін захисту – 25.11.2016 р.
  3. Пешко В.А., к. т. н., ст. викл. Захист дис. на тему «Управління залишковим ресурсом високотемпературних елементів парових турбін». Наук. кер. – д. т. н., зав. каф. ТЕУ Т та АЕС, проф. Черноусенко О.Ю. Термін захисту – 26.09.2017 р.
  4. Шелешей Т.В., к. т. н., ас. Захист дис. к. т. н. на тему «Дослідження факторів впливу на підвищення теплової ефективності енергетичного обладнання ТЕС». Спеціальність 05.14.14. Термін захисту – 13.04.2021р. Дата видачі диплому – 29.06.2021р.

Сумарний h інд.Scopus – 28

ПІБ Дата народ­ження Науковий ступінь, вчене

звання

Посада Посилання на ORCID, профілі в базах Scopus, Researcher ID, Google Scholar h інд.
Scopus / Google Scholar
1 2 3 4 5 6 7
1 Черноусенко Ольга Юріївна 02.03.1956 Д.т.н., проф. Проф. ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1427-8068

SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222080457

Web of Science ResearcherID https://publons.com/researcher/AAG-1316-2019/

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/cituations?user=m7CSuP0AAAAJ&hl=ru

Scopus   h-індекс 4

WoS  h-індекс 2

G S h-індекс 9

2 Абдулін Михайло Загретдинович, 12.05.1950 Д.т.н., ст.н.сп. Проф. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9900-7314

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=nkLa3cgAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus –0 h-індекс 10, і10-індекс 10
3 Бовсуновський Анатолій Петрович 07.12.1956 Д.т.н., проф. Проф. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9562-0250

SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56062368000

Web of Science ResearcherID K-8144-2017 (https://publons.com/researcher/2085146/anatoliy-p-bovsunovsky)

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=9D3UWjcAAAAJ

Scopus = 12/ WoS = 9 / GS = 12
4 Бутовський Леонід Сергійович, 10.06.1940 К.т.н., доц.

 

Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8947-9887

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorid=6506206809

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/cituations?user=AaTBp0AAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus –0 h-індекс 8, і10-індекс 7
5 Грановська Олена Олександрівна, 18.10.1946 К.т.н.

 

Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3385-0768

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/cituations?user=vZY372sAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus –0h-індекс 2, і10-індекс 1
6 Риндюк Дмитро Вікторович 14.10.1980 К.т.н., доц.

 

Доц. ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7770-7547

SCOPUS:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193402888

Web of Science:

https://publons.com/researcher/3255754/rindyuk-dmitro/

GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SAMbKroAAAAJ

Scopus = 3/ WoS = 0 / GS = 5
7 Сірий Олександр Анатолійович, 25.03.1986 К.т.н., доц. Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5811-9037

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201671098

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FmKF8DsAAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/3539019/siryi-oleksandr/

Scopus = 1/ GS = 3
8 Нікуленкова Тетяна Володимирівна 20.09.1984 К.т.н.

 

Доц. ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1880-1124

SCOPUS: https://.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55516912600

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/3536920/ta

tiana-nikulenkova/

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zJ0jkeAAAAAJ

h інд.
Scopus-1
9 Пешко Віталій Анатолійович 01.09.1992 К.т.н. Доц. ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0610-1403

Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194077095

Web of Science ResearcherID:

https://publons.com/researcher/1902033/vitalii-peshko/

GOOGLE SCHOLAR:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MLIjHJsAAAAJ

Scopus 3 / GS 7
10 Шелешей Тетяна Вікторівна 02.12.1987 К.т.н.

 

Ст. викл. ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7242-4107

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=bKA7mfgAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus
12 Беднарська Інна Станіславівна 23.06.1995 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5558-4467  

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/3535146/inna-bednarska/  

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=zNlMbwYAAAAJ&hl=ru

h інд.
Scopus / GS 0
13 Бетін Юрій Олексійович 19.12.1965 Асп. ORCID:

 https://orcid.org/0000-0001-5270-9634 GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=afMXgn4AAAAJ Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4466726/yurii-bietin/

 Scopus 0 / GS 0
14 Горбань Катерина Сергіївна 27.03.1994 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2375-3676  Scopus 0 / GS 0
15 Горяженко Владислав Юрійович 22.07.1995 Асп. SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201475695  Scopus 1 / GS 1
16 Кобилянська Ольга Олександрівна 05.05.1997 Асп. ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6233-2401
Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4333250/olha-kobylianska/
GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6mhvVFkAAAAJ&hl=uk
Scopus 0 / GS 0
17 Куник Арсен Андрійович 03.10.1998 Асп. GOOGLE SCHOLAR:Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=1U6UOzkAAAAJ&hl=ru  Web of Science: Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4825825/arsen-kunyk/  ORCID https://orcid.org/
0000-0001-8292-022X Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219196301
Scopus 1 / GS 0
18 Ліщук Сергій Русланович 23.10.1997 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7874-5019  Scopus 0 / GS 0
19 Марисюк Богдан Олександрович 28.01.1997 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1099-0290  

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wm7GQegAAAAJ

Scopus 0 / GS 0
20 Мороз Олег Сергійович 14.08.1995 Асп. ORCID: https://orcid.orcid.org/0000-0002-3906-8913

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=A-pPbHEAAAAJ

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/4466286/oleh-moroz/ SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193410889

Scopus 2 / GS 1
21 Носаль Олександр Юрійович 02.06.1998 Асп. ORCID:https://orcid.org/0000-0003-3253-9652 Scopus 0 / GS 0
22 Чернов Сергій Олександрович 17.06.1995 Асп. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-4187

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220050583

 Scopus 0 / GS 0
23 Шишута Анатолій Миколайович 18.07.1995 Асп ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8321-3153
SCOPUS:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210343620
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gOBUrSMAAAAJ
Scopus 0 / GS 0
          Сумарний h інд.
Scopus
28

 

 Основні наукові напрямки наукової школи кафедри ТЕУ Т та АЕС

1.) Фізика процесів горіння і підвищення енергоекологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем.

Наук. кер. –  д.т.н., доц. Абдулін М.З.

2.) Ресурс енергообладнання та розробка засобів подовження терміну експлуатації.

Наук. кер. – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.

Керівник школи в даний час – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.

Виконані наукові дослідження.

 Розроблено комплексну систему оцінки залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності, що дозволяє подовжувати термін експлуатації парових турбін потужністю 200 – 800 МВт до 350 тис. год.

– Вирішена теплова задача із завданням граничних умов теплообміну (Solid Works Simulation) та задача розрахунку газодинаміки газової суміші з подальшим розрахунком теплового, напружено-деформованого стану металу енергетичного котла (ANSYS Fluent та Solid Works Simulation).

Розроблено методичний підхід до розрахункової оцінки пошкоджень і залишкового ресурсу високотемпературних елементів енергетичного обладнання  внаслідок локальних нерівномірностей температур та сформувано пропозиції щодо шляхів подовження терміну експлуатації таких елементів;

  • Розроблено метод оцінки залишкового ресурсу від малоциклової утоми, статичного пошкодження та багатоциклової утоми внаслідок крутильних коливань з урахуванням конструктивних та ремонто-відновлювальних змін високотемпературних елементів енергетичного обладнання та експериментальних досліджень стану металу роторної сталі 25Х1М1ФА та корпусної сталі15Х2НМФА
  • Розроблено систему сухого шлаковидалення з використанням золи як техногенної сировини для будівництва з використанням технології видачі золи з високою концентрацією в потоці відхідних газів (підтверджено патентом)
  • розроблено систему перекачування пилу між бункерами потоками високої концентрації, що дозволяє покращити стійкість процесу псевдо зрідження пилу в аераційних пиложивильниках та зберегти паливо в аварійних ситуаціях на блоці
  • Розроблено систему автоматичного регулювання топкових процесів котлів з подачею на пальники вугільного пилу високої концентрації під тиском з активізацією зони зворотних токів пальникових пристроїв для забезпечення оптимальних співвідношення швидкості газів.

– Розроблено методику математичного моделювання і експериментальних досліджень процесів горіння в стабілізаторних пальникових пристроях; створено математичну модель газодинамічної структури течії газового потоку в стабілізаторних пальниках.

  • Отримано дані щодо впливу режимних та конструктивних факторів – коефіцієнту надлишку повітря, ширини стабілізатора, коефіцієнта затінення потоку на формування поля температур;
  • Розроблено модульні мікрофакельні пальникові пристрої стабілізаторного типу з комбінованою подачею компонентів горіння; проведено комплекс експериментальних та розрахункових досліджень робочого процесу в стабілізаторних пальникових пристроях і визначення їх енергоекологічних показників; сформульовано рекомендації щодо вибору конструктивних параметрів пальникових пристроїв із стабільним високоефективним інтенсивним мікрофакельним горінням.

podovjterminu

Fizika_Procesiv_Gorinnya

Gorelki

Процеси переносу в паро-газорідинних та теплонасосних системах ( науковий керівник – д.т.н., проф. Безродний Михайло Костянтинович)

Кадровий склад школи складає 2 доктора технічних наук, 4 кандидати технічних наук (докторів філософії), 2 старших викладачі, 3 аспіранти.

Показники результативності наукової школи за останні 5 років:

опубліковано 4 монографії і навчальні посібники, 40 наукових статей, захищена 1 кандидатська дисертація – Рачинський А. Ю., готуються до захисту 3 дисертації PhD – асп. Місюра Т. О., асп. Ословський С. О.ч, асп. Майстренко О. О.

Сумарний h інд.Scopus 31

ПІБ Дата народ­ження Науковий ступінь, вчене

звання

Посада Посилання на ORCID, профілі в базах Scopus, Researcher ID, Google Scholar h інд.
Scopus / Google Scholar
1 Безродний М. К. 06.08.1939 д.т.н., проф Проф. 0000-0002-0788-5011 5/11
2 Пуховий І. І. 14.07.1943 д.т.н., проф Проф. 0000-0002-6946-3156 6
3 Куделя Петро Петрович 10.07.1938 к.т.к., доц. доц. 0000-0003-4941-5795 4
4 Назарова І. О. 25.06.1978 к.т.к., доц. доц. 0000-0002-5809-2898 3
5 Голіяд  М. Н. 29.04.1952   ст. викл. 0000-0003-4827-2956 6
6 Притула Н. О. 16.05.1988 к.т.к., доц. доц. 0000-0002-3500-5165 5
7 Рачинський А. Ю. 22.12.1987 к.т.к. доц. 0000-0001-6622-1517  
8 Місюра Т. О. 1.02.1996   асп. 0000-0002-2733-5308  
9 Ословський С. О. 4.10.1995   асп. 0000-0003-2223-0248 2
10 Майстренко О. О. 10.10.1997   асп. 0000-0003-1961-7548  
          Сумарний h інд.
Scopus
31

 

ТЕРМОДИСТИЛЯЦІЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ (науковий керівник – Ріферт Володимир Густавович, д.т.н., проф., Лауреат державної премії Україні у галузі науки і техніки).

Кадровий склад школи складає 2 доктора технічних наук, 4 кандидати технічних наук (докторів філософії), 1 докторант, 4 аспіранти, 5 магістрів.

Показники результативності наукової школи за останні 5 років: виготовлено та випробувано одноступінчатий дистилятор для регенерації стічних вод системи життєзабезпечення космічних місій; опубліковано більше 20 статей у БД Scopus, отримано два патенти на винахід, отримано фінансування на 4 держбюджетні теми (з них одна «молодіжна») та одна госпдоговірна ( 220 тис. грн.) Міжнародне визнання НШ: членство в редколегіях закордонних видань, участь в міжнародних проєктах та грантах, міжнародних наукових товариствах, позиція у світовій науці (до 0,5 стор.): Ріферт В.Г. та Середа В.В. є постійними рецензентами журналів Scopus (першого квартиля Q1) Thermal Science, Heat and mass transfer, International journal of heat and mass transfer (1-2 статті в рік)

В аспірантурі навчається студент з Китаю Лю Ян (керівник Середа В.В.).

Сумарний h-індекс керівника та 4 основних членів команди становить 29.

ПІБ Дата народ­ження Науковий ступінь, вчене

звання

Посада Посилання на ORCID, профілі в базах Scopus, Researcher ID, Google Scholar h інд.
Scopus / Google Scholar
1 Ріферт В. Г.   д.т.н., проф проф. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003497264 11
2 Горін В.В.   д.т.н., проф проф.    
3 Барабаш П. О.   к.т.к., доц. доц. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57192929027

 

7
4 Нікітенко Є. І.   к.т.к., доц. доц.    
5 Соломаха А.С.   к.т.к., доц. доц. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203361698 5
6 Середа В.В.   к.т.к., доц. доц. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206405079 6
          Сумарний h інд.
Scopus
29