Наукова школа кафедри ТЕУ Т та АЕС.

 Найменування школи.

 Фізика процесів горіння, підвищення енергоефективності та ресурсозбереження енергетичних об’єктів і систем.

 Основні наукові напрямки наукової школи кафедри ТЕУ Т та АЕС

 Фізика процесів горіння і підвищення енергоекологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем.

Наук. кер. –  к.т.н., доц. Бутовський Л.С.

  1. Ефективні технології, процеси та системи пилоподачі на пальники котлів.

Наук. кер. –  д.т.н., проф. Кесова Л.О.

  1. Ресурс енергообладнання та розробка засобів подовження терміну експлуатації.

Наук. кер. – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.

Керівник школи в даний час – д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.

Виконані наукові дослідження.

 Розроблено комплексну систему оцінки залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності, що дозволяє подовжувати термін експлуатації парових турбін потужністю 200 – 800 МВт до 350 тис. год.

– Вирішена теплова задача із завданням граничних умов теплообміну (Solid Works Simulation) та задача розрахунку газодинаміки газової суміші з подальшим розрахунком теплового, напружено-деформованого стану металу енергетичного котла (ANSYS Fluent та Solid Works Simulation).

Розроблено методичний підхід до розрахункової оцінки пошкоджень і залишкового ресурсу високотемпературних елементів енергетичного обладнання  внаслідок локальних нерівномірностей температур та сформувано пропозиції щодо шляхів подовження терміну експлуатації таких елементів;

  • Розроблено метод оцінки залишкового ресурсу від малоциклової утоми, статичного пошкодження та багатоциклової утоми внаслідок крутильних коливань з урахуванням конструктивних та ремонто-відновлювальних змін високотемпературних елементів енергетичного обладнання та експериментальних досліджень стану металу роторної сталі 25Х1М1ФА та корпусної сталі15Х2НМФА
  • Розроблено систему сухого шлаковидалення з використанням золи як техногенної сировини для будівництва з використанням технології видачі золи з високою концентрацією в потоці відхідних газів (підтверджено патентом)
  • розроблено систему перекачування пилу між бункерами потоками високої концентрації, що дозволяє покращити стійкість процесу псевдо зрідження пилу в аераційних пиложивильниках та зберегти паливо в аварійних ситуаціях на блоці
  • Розроблено систему автоматичного регулювання топкових процесів котлів з подачею на пальники вугільного пилу високої концентрації під тиском з активізацією зони зворотних токів пальникових пристроїв для забезпечення оптимальних співвідношення швидкості газів.

– Розроблено методику математичного моделювання і експериментальних досліджень процесів горіння в стабілізаторних пальникових пристроях; створено математичну модель газодинамічної структури течії газового потоку в стабілізаторних пальниках.

  • Отримано дані щодо впливу режимних та конструктивних факторів – коефіцієнту надлишку повітря, ширини стабілізатора, коефіцієнта затінення потоку на формування поля температур;
  • Розроблено модульні мікрофакельні пальникові пристрої стабілізаторного типу з комбінованою подачею компонентів горіння; проведено комплекс експериментальних та розрахункових досліджень робочого процесу в стабілізаторних пальникових пристроях і визначення їх енергоекологічних показників; сформульовано рекомендації щодо вибору конструктивних параметрів пальникових пристроїв із стабільним високоефективним інтенсивним мікрофакельним горінням.

podovjterminu

Fizika_Procesiv_Gorinnya

Gorelki