Запрошуємо вас до обговорення проєктів освітніх програм!

>>>>>>Проєкт освітньо-наукової програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика (.PDF)<<<<<<

>>>>>>HEAT POWER ENGINEERING AND HEAT POWER INSTALLATIONS OF POWER PLANTS EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM of second (master’s) higher education level in the specialty 144 Heat Power Engineering, in the field of knowledge 14 Electrical Engineering, qualification Master of Heat Power Engineering(.PDF)<<<<<<<

Для виключення спаму в розділі включена премодерація коментарів, будь-які нові коментарі будуть схвалені протягом доби, дякуємо за розуміння і запрошуємо підключатися до обговорення. Також, запрошуємо надсилати свої думки та пропозиції на E-mail кафедри (tes@kpi.ua).


 

>>>>>>ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ на проєкт освітньо-наукової програмі другого (магістерського) рівня віщої освіти “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”. А.Є.Денисова (.PDF)<<<<<<

>>>>>>ВІДГУК-РЕЦЕНЗІЯ до винесеного на громадські обговорення проєкту освітньо-наукової програмі “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”  другого (магістерського) рівня за спеціальністю 144 – Теплоенергетика. Авраменко А.О. (.PDF)<<<<<<

>>>>>>РЕЦЕНЗІЯ на проєкт освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” за спеціальністю 144 – Теплоенергетика, галузь знань 14 – Електрична інженерія(.PDF)<<<<<<

4 thoughts on “Обговорення ОНП 2-го рівня магістр

 1. ВІДГУК
  на Проєкт освітньо-наукової програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 Теплоенергетика

  В цілому схвалюючи розроблену проектною групою освітню програму, вношу ряд пропозицій для її удосконалення.

  3 – Характеристика освітньої програми
  Опис предметної області
  Об’єкти вивчення та діяльності – викласти в такій редакції:
  Об’єкти вивчення та діяльності: джерела вироблення електричної та теплової енергії – теплові і атомні електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, промислові та комунально-побутові підприємства. Високоефективне теплоенергетичне обладнання; системи забезпечення тепловою енергією та холодом; нетрадиційні (альтернатині) технології отримання енергії; системи обліку енергії, регулювання та атоматизації; засоби проектування теплоенергетичних установок і систем; енергетичний менеджмент та аудит; енергозберігаючі заходи; захист довкілля.

  Теоретичний зміст предметної області – викласти в такій редакції:
  Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи виробництва, перетворення, застосування теплової енергії; теплові електростанції; котельні, джерела нетрадиційних (відновлюваних) видів енергії; теплоенергетичні і теплотехнологічні процеси і установки; принципи тепломасообміну, термодинаміки і гідрогазодинаміки. Методи, методики та технології одержання, передачі, та використання енергії; експлуатації, контролю та моніторингу енергетичного обладнання; методи фізичного, комп’ютерного та математичного моделювання; методи обробки даних.

  Основний фокус освітньої програми викласти в такій редакції:
  Основний фокус освітньої програми Спеціальна освіта в галузі знань Електрична інженерія зі спеціальності Теплоенергетика

  2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  2. Цикл професійної підготовки

  Освітні компоненти:
  ПО 4 Проектування теплових та атомних електричних станцій 4,5 залік
  ПО 5 Курсовий проект Проектування теплових та атомних електричних станцій 1,5 залік
  Ці два освітніх компоненти перенести до статусу вибіркових дисциплін і видалити – атомних
  (Є кафедра АЕС, яка займається проєктуванням атомних електростанцій).

  Замість ПО4 вставити освітній компонент:
  ПО4 Теплонасосні установки

  Курсову роботу з Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці недоцільно переносити в другий семестр, коли дисципліна там вже не викладається.

  ПО 12 Спецпитання теплових електричних станцій 4,0 іспит

  Цей освітній компонент перенести до статусу вибіркових дисциплін

  А замість цієї назви вставити освітній компонент
  ПО12 Спецпитання тепло- і масообміну в теплоенергетичних системах 4,0 іспит

  З повагою, доц. кафедри ТПТ Михайло БОЖЕНКО

 2. Пуховий І.І.
  1. Занадто багато часу для ПО – 3 – Методи термод. анелізу. Достатньо 4 кредита. Решту по 1 кредттувідддати для ПО -6 «Комбіноване…» і для « Іикористання сонячної…»

  2. Назву «Комбіноване…» наповнити конкретним змістом :
  « Комбіноване виробництво енергії на ТЕЦ та тепловими насосами» Теплові насосм є альтернативою ТЕЦ і теж комбінують теплову і електричну енергію.
  3. ПО – 9 історично було введене під В.М. Мінаковського ійого книгу. Зявилися нові методи. Достатньо 2-х лекцій по подібності в ТМО. ПО-9 анулюаати і час віддати моделюванню

 3. Представлений проєкт освітньо-наукової програми “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій” підготовлено відповідно до діючого Стандарту вищої освіти зі спеціальності 144 Теплоенергетика (наказ МОН України № 1292 від 22.10.2020).
  Ключовою метою даної програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати складні задачі і проблеми у теплоенергетичній галузі та здійснювати інноваційну професійну діяльність.

  В проєкті ОНП наведено всю необхідну інформацію у відповідності до нормативних документів. Позитивно схвалюючи наведену програму, слід виділити її найбільш сильні сторони:
  1. Значний рівень забезпечення освітніх компонент програмними компетентностями та результатами навчання.
  2. Великий обсяг компонент вільного вибору (30 кредитів ЄКТС), що дозволить здобувачам вищої освіти самостійно корегувати свою кваліфікаційну область, відповідно до обраних дисциплін.

  В якості рекомендації вважаю, що доцільно було б до обов’язкових компонент професійного циклу додати дисципліну з автоматизованих систем управління теплоенергетичними процесами.
  Враховуючи наведене вище, вважаю, що даний проєкт освітньо-наукової програми зі спеціальності 144 Теплоенергетика може бути рекомендованим для затвердження Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Боднарчук Павло Володимирович, Начальник відділу моніторингу надання допоміжних послуг, НЕК “УКРЕНЕРГО”

 4. Проєкт освітньо-наукової програми зі спеціальності 144 Теплоенергетика розроблений робочою групою науково-педагогічних працівників кафедри теплоенергетики та теплоенергетичних установок електростанцій.
  Нормативна частина програми містить всю інформацію необхідну для характеристики профілю освітньої програми, наведено детальний опис предметної області та придатності випускників до працевлаштування і подальшого навчання.
  Перелік компетентностей та програмних результатів навчання відповідає сучасним викликам в енергетичній галузі промисловості.
  Цикл професійної підготовки містить значну кількість актуальних навчальних дисциплін присвячених енерго- та ресурсозбереженню, моделюванню та проектуванню теплових енергоустановок. При цьому 25 % обсягу навчання відведено на вибіркові освітні компоненти.
  Тому, вважаю, що винесена на громадські обговорення освітньо-наукова програма може бути рекомендована для організації освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 144 – Теплоенергетика, галузі знань 14 – Електрична інженерія.

  Євграфов Дмитро Володимирович, машиніст центрального теплового щита керування турбінами ТЕЦ-5, випускник кафедри ТЕУ Т і АЕС, НТУУ “КПІ” 2014 року.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.