Студентське наукове життя

При кафедрі працює науковий гурток

„Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці”.

Науковий керівник гуртка  –  д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю.

Кількість студентів, які приймають участь у діяльності наукового гуртка, – 46.

>>>Наукові публікації студентів кафедри теплоенергетики (.PDF)<<<

Щорічно на Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» в рамках секції кафедри  ТЕУ Т та АЕС «Новітні сучасні технології в тепловій енергетиці» за результатами наукових досліджень студентами кафедри виконуються 30 – 40 доповідей, в яких аналізуються останні передові наукові досягнення в галузі теплоенергетики.

На кафедрі діє науково-технічна конференція-семінар, присв′ячений видатним світовим та вітчизняним науковим діячам – енергетикам  «Підвищення ефективності використання органічних палив енергетиці та промисловості».

 

Студенти кафедри ТЕУ Т та АЕС приймають участь у  відкритому всеукраїнському конкурсі молодих вчених та енергетиків «МОЛОДЬ – ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ»

В 1917 р. дипломами 1 місце нагороджено 2 студенти, за 2 місце – 3 студенти, за 3 місце – 1 студент.

Студенти, аспіранти і молоді вчені кафедри приймають активну участь у роботах щодо підвищення ефективності енергетичних підприємств України.

 

Приклади найбільш важливих робіт студентів та аспірантів кафедри ТЕУ Т та АЕС в галузі дослідження сучасних проблем наукового забезпечення енергетики, які містять елементи інновації та  впроваджуються у відомствах та підприємствах України різних форм власності.

 

  1. Аспірант каф. ТЕУ Т та АЕС Пешко В.А. виконав комплекс розрахунків з використанням математичного та комп’ютерного моделювання на тему «Зміна ресурсних показників ТЕС України при роботі в режимах частих пусків та зупинок обладнання». На Всеукраїнському конкурсі молодих вчених та енергетиків «Молодь – енергетиці України у 2017 р.» робота Пешко В.А. зайняла 1 місце за категорією «Молоді вчені». Місце впровадження – ЗАТ «Донтехенерго». (Кер. проф., д.т.н. Черноусенко О.Ю.).

 

  1. Магістрант каф. ТЕУ Т та АЕС Мороз О.С., з використанням методів математичного і комп’ютерного моделювання виконав розрахунки на тему «Проблеми експлуатації високотемпературних елементів енергетичного та промислового обладнання». На Всеукраїнському конкурсі молодих вчених та енергетиків «Молодь – енергетиці України у 2017 р.» робота Мороза О.С. зайняла 1 місце за категорією за категорією «Студенти». Робота розглядається на предмет впровадження на підприємствах ЗАТ «Донтехенерго». (кер. проф., д.т.н. Черноусенко О.Ю.)

 

На Конкурсі стартапів VΙ-го фестивалю інноваційних проектів «Sicorsky Challenge 2017» творчий колектив ТЕФ став переможцем і  отримав грант на виконання роботи по проекту № 61 «Навчально-науковий комплекс на базі теплової електростанції «Energy and experienсe». Ст. викл. кафедри, к.т.н. Сірий О.А., асп. Пешко В.А., магістранти Мороз О.С., Чернов С.М.  є членами творчого колективу. Робота отримала фінансову підтримку від ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ». Орієнтовна вартість проекту 20 млн. Євро. Початок робіт – 2018 р.

 

Ст. викл. кафедри, к.т.н. Сірий О.А., ас. кафедри, к.т.н. Рачинський А.Ю. разом з співробітниками кафедри ТПТ ас., к.т.н. Соломахою, ст.н.с. Чиркою Т.В. стали переможцями «Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених КПІ ім. Сікорського в 2018-2019 рр.». Тема роботи «Розробка та дослідження системи живлення зрідженим газом в перегрітому стані для двигунів внутрішнього згоряння». Вартість розробки – 600 тис. грн. Строк виконання робіт – 2018 – 2020 рр.

ENERGY AND EXPERIENS

Представники кафедри кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій у складі старшого викладача, к.т.н. Сірого О.А., аспіранта Пешко В.А., магістрантів Мороза О.С. і  Чернова С.О. в складі команди теплоенергетичного факультету на Конкурсі стартапів VΙ-го фестивалю інноваційних проектів «Sicorsky Challenge 2017», який проводився в КПІ ім. Ігоря Сікорського, стали фіналістами і отримали Дипломи переможця при виконанні проекту № 61 «Навчально-науковий комплекс на базі теплової електростанції «Energy and experienсe».

Робота отримала фінансову підтримку від ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ».

Проект пов′язаний з розробкою Навчально-наукового виробничого комплексу на основі теплової електростанції.

Електрична потужність станції становить 5,0 МВт, вихідна теплова потужність – 15,0 МВт.

ТЕЦ буде працювати на альтернативних джерелах енергії з можливістю забезпечення дешевим теплом приміщення університету, що дозволить суттєво зменшити витрати на опалення вищого учбового закладу не менш ніж на 30 % у порівнянні з діючими витратами.

ТЕЦ на території університету – це перспективи використання та розвиток українських технологій на базі університету, нові робочі місця, а також залучення молодих фахівців.

a0001 a0002

Команда теплоенергетичного факультету – переможці Конкурсу стартапів VΙ-го фестивалю інноваційних проектів «Sicorsky Challenge 2017»

Зліва-направо:  асп. каф. АЕС та ІТФ  Островський Ю.В.,

  • асп. каф. ТЕУ Т та АЕС Пешко В.А.,
  • асистент каф. АЕС та ІТФ  Воробйов М.В.,                                ,
  • доц. каф. АЕС та ІТФ Лебедь Н.Л., керівник проекту,
  • магістрант каф. ТЕУ Т та АЕС Мороз О.С.,
  • магістрант каф. АЕС та ІТФ                         ,
  • магістрант каф. ТЕУ Т та АЕС Чернов С.О.