Вступ на 3ій рівень освітньої підготовки (PHD) у 2018 році

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2018 році відбудеться 28 серпня 2018 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури (бланки документів розміщені за посиланням http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181):

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
 • анкета + фото (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника, витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт, диплом, додаток до диплому (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація в форматі MS Excel надсилається електронною поштою обов’язково  до подачі документів на адресу aspirantura@kpi.ua).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 28 серпня 2018 р.

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться 11 вересня 2018 р.

Список вступників, зарахованих до аспірантури (бюджетна форма навчання), оголошується не пізніше 15 вересня 2018 р.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткове вступне випробування відбудеться 3 вересня 2018. Оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

 • вступного іспиту з іноземної мови.

 

Більш детальна інформація щодо вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 р. знаходиться за посиланням

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

Зарахування до аспірантури проходить з 01 жовтня 2017 року.

>>>ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ PhD 144-1-14<<<

>>ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ PhD 144-15-21<<

 

>>>>>> ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій <<<<<<