Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних  закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну  науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” проводить прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії:

1) за державним замовленням – для врегулювання відносин між аспірантом і Університетом укладається договір. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 4018 грн. на місяць.

2) понад державне замовлення – на підставі договорів, укладених між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступниками до аспірантури (або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку. Документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника; середня вартість підготовки контрактника уточнюється щорічно, становила в 2016 році суму 17900 грн. за навч. рік (стипендія не входить до вартості підготовки). Оплата за навчання – у вересні 2017 року.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства України проходить на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Зарахування до аспірантури проходить з 01 жовтня 2017 року.

>>>ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ PhD 144-1-14<<<

>>ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ PhD 144-15-21<<

———————————————————————————-

>>>АНКЕТА аспіранта Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»<<<

>>>Витяг з протоколу засідання вчено ради факультету<<<

>>>Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності<<<

>>>Заява<<<

>>>Роз’яснення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше<<<

>>>Список наукових парць<<<