Вступ до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році

До аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра наукової або професійної підготовки. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури відбудеться 27 серпня 2019 року з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 у к.247 1 корп.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи»);
 • анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи»)+фото (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки (у разі її наявності), завірена за місцем роботи;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри;
 • письмовий висновок наукового керівникана дослідницьку пропозицію;
 • витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базахScopus або Web of Science;
 • ксерокопії 2-3 публікацій;
 • відгук передбачуваного наукового керівника на публікації (загальний)
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра наукової або професійної підготовки проводяться з 02.09.2019 р. по 11.09.2019 р.

Список вступників, зарахованих до аспірантури (бюджетна форма навчання), оголошується не пізніше 12 вересня 2019 р.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з додаткового вступного випробування (в разі необхідності), іспиту з іноземної мова та іспиту зі спеціальності. Програми додаткового та основного іспиту зі спеціальності 144 – теплоенергетика наведені на даній веб-сторінці у прикріплених файлах.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2019 року

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 4425 грн. на місяць.

Більш детальна інформація щодо вступу до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 р. знаходиться за посиланням:

http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

>>>  Програма вступного іспиту PHD 144 Теплоенергетика 2019 <<<

>>> Програма додаткового вступного іспиту PHD 144 Теплоенергетика 2019 <<<

>>> Програма підготовки докторів філософії 2019 <<<