ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

кафедри теплоенергетичних установок

теплових і атомних електростанцій

факультету теплоенергетичного

від «22» січня  2020 року

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі теплоенергетика

по спеціальності 144 теплоенергетика і включає наступні напрями:

  1. Фізика процесів горіння і підвищення енергоекологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем.
  2. Ефективні технології, процеси та системи пилоподачі на пальники котлів.
  3. Ресурс енергообладнання та розробка засобів подовження терміну експлуатації.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник
Бетін Ю.О.

(денна)

2019 Підвищення ефективності роботи пальникових пристроїв в імпульсному режимі з використанням принципів струменево-нішової технології Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
Пакош Д.З.

(денна)

2019 Дослідження системи живлення зрідженним газом у перегрітому стані для двигунів внутрішнього згоряння К.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Сірий О.А.
Шишута А.М.

(вечірня)

2019 Методика збільшення коефіцієнту використання встановленої потужності шляхом оптимізації технічного обслуговування і ремонтів Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Мороз О.С.

(денна)

2018 Дослідження впливу змінних режимів на термічний та термо-напружений стан трубних елементів енергетичного обладнання Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Беднарська І.С.

(денна)

2018 Дослідження ресурсних показників головних паропроводів АЕС К.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Риндюк Д.В.
Горяженко В.Ю.

(денна)

2018 Ефективна експлуатація та оцінка залишкового ресурсу блоку стопорних та регулюючих клапанів Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Чернов С.О.

(вечірня)

2018 Підвищення надійності та ресурсних показників парогенераторів Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
Горбань К.С.

(денна)

2017 Екологічні аспекти робочого процесу пальникових пристроїв на основі струменево-нішової технології спалювання палива Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
Звада С. В.

(денна)

2017 Підвищення ефективності енергетичних установок малої потужності в муніципальній енергетиці Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
Старченко О. С.

(денна)

2017 Вплив режимних та конструктивних факторів при спалюванні альтернативних палив в стабілізаторних пальникових пристроях К.т.н.,  доц.. каф. ТЕУ Т та АЕС., Бутовський Л.С.

 

Вступникам до аспірантури у 2020 році на 2020/2021 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

№ п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
1 Процеси тепломасообміну в елементах волого парових турбін Визначення граничних умов роботи, визначення теплового стану елементів вологопарових турбін К.т.н., доц. каф.

ТЕУ Т та АЕС

Нікуленкова Т.В.

2 Розрахунок ресурсу і надійності роботи високотемпературних елементів енергетичного та промислового обладнання Розрахунок температурного, термонапруженого стану та ресурсних характеристик високотемпературних елементів енергетичного та промислового обладнання Д.т.н., проф.  каф. ТЕУ Т та АЕС Черноусенко О.Ю.
3 Оптимізація технологічних процесів енергогенеруючого обладнання з введенням ресурсоощадних режимів експлуатації Постановка та вирішення задачі оптимізації основних параметрів, що впливають на підвищення ресурсних показників енергетичного обладнання К.т.н., доц. каф.

ТЕУ Т та АЕС

Риндюк Д.В.

4 Дослідження гідротермохімічних процесів вогнетехнічного обладнання у промисловості та енергетиці Теплотехнічні розрахунки вогнетехнічного обладнання широкої номенклатури призначення, визначення показників ефективності на змінних режимах експлуатації та на режимах запуску і розігріву обладнання, проведення екологічного моніторингу досліджуваного обладнання Д.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС., Абдулін М.З.
5 Екологічний аудит промислового газопальникового обладнання Виконання оцінки екологічного впливу газоспалюючого обладнання на навколишнє середовище, проведення замірів шкидливих викидів у атмосферу, екологічний аудит газоспалюючих систем, розрахункові та експериментальні дослідження шляхів зниження шкідливого забрудення атмосфери К.т.н.,  доц. каф. ТЕУ Т та АЕС Сірий О.А.

 

 

Зав. каф. ТЕУ Т та АЕС, проф., д.т.н.                                       Черноусенко О.Ю.