>>>Силабус – Фундаментальні_питання_двофазних_термосифонних систем (.pdf)<<<

>>>Теоретичні аспекти, методи та моделіуправління пристінними течіями (.PDF)<<<

>>>Силабус – Управління ресурсом енергетичного обладнання(.PDF)<<<

>>>Силабус – Особливості термодинаміки складних систем(.PDF)<<<

>>>Силабус – Організація науково інноваційної діяльності(.PDF)<<<

>>>Силабус – Низькопотенційна енергетика і теплонасосні технології(.PDF)<<<

>>>Силабус – Новітні тенденції розвитку та технології в енергетичній галузі(.PDF)<<<

>>>Силабус – Методи інтенсифікації процесів тепло і масообміну в гетерогенних системах(.PDF)<<<

>>>Силабус – Наукові дослідження у сучасних програмних середовищах та 3D-моделювання(.PDF)<<<

>>>Силабус – Математичне моделювання теплових процесів в енергетиці та промисловості (.PDF)<<<

>>>Силабус – Маловитратні технології підвищення комплексної ефективності енерговиробництва(.PDF)<<<

>>>Силабус – Енерго екологічний менеджмент(.PDF)<<<

>>>Силабус – Екологічні аспекти енерговиробництва(.PDF)<<<

>>>Силабус – Аналіз енергоефективності забезпечення умов комфортності у будівлях (.PDF)<<<

>>>Силабус – Аналіз енергоефективності будівель в програмному середовищі енержи плас (.PDF)<<<

>>>Силабус – (Педагогічна практика) (.PDF)<<<

>>>Силабус – Теорія переносу (.PDF)<<<

>>>Syllabus – PhD FZND 2020 (.PDF)<<<

>>>Syllabus – PhD IMND-A 2020 (.PDF)<<<