ВСТУП НА 5 КУРС

>>>>>> Програма комплексного фахового випробування для вступу на спеціальність 144 Теплоенергетика за ОПП підготовки магістрів «Теплові електричні станції та установки» <<<<<<

>>>>>> Програма додаткового фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 144 Теплоенергетика <<<<<<

>>>>>> Програма вступного випробування з іноземної мови професійного спрямування для вступу на освітні програми підготовки магістрів <<<<<<

Загальна інформація:

Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій готує спеціалістів теплоенергетиків які працюють зі складними  енергетичними об’єктами, здійснюють експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання великого промислового підприємства, проектують складні енергетичні об’єкти. Випускники кафедри 100% забезпечуються  роботою на промислових підприємствах, вони працюють на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, диспетчерських центрах, підрозділах, проектних інститутах.

Прийом документів:

Студентам 4-го курсу кафедри ТЕУ Т і АЕС (групи ТС-51 та ТС-п61) хто бажає продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів потрібно подати документи з 1 липня по 2 серпня та скласти вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня). Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

Для всіх бажаючих продовжити навчання за спеціальністю “Теплоенергетика” освітньо-професійної програми підготовки магістрів “Теплові електричні станції та установки” на базі диплому бакалавра потрібно подати документи (з 1 липня по 2 серпня) та скласти основні вступні випробування (перший етап випробувань – з 5 липня по 9 липня, другий етап – з 5 серпня по 9 серпня) та додаткове випробування з фаху (у випадку коли спеціальність у дипломі не є «Теплоенергетика»).

Перелік документів для вступу (для вступників інших навчальних закладів):

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Програми вступних випробувань на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 144 Теплоенергетика за спеціалізацією «Теплові електричні станції та установки»:

На усі запитання ви знайдете відповіді тут:

>>>Вступ на 5 курс (магістратура)<<<

Або за телефоном гарячої лінії факультету (098-902-64-66; 097-653-21-29; 066-470-36-27)