ВСТУП НА 5 КУРС кафедри теплової та альтернативної енергетики

>>>Положення про прийом до магістратури<<<

>>>>>РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ(розклад екзаменів)(.PDF)<<<<<

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (28.07.2021)
вступників, які беруть участь в конкурсному відборі Теплоенергетичного факультетуна освітньо- професійну/наукову програму підготовки магістра 2021 р. за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», Освітня програма «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій:

>>>>>>РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ(.PDF)<<<<<<

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (30.07.2021)
вступників, які беруть участь в конкурсному відборі Теплоенергетичного факультету на освітньо- професійну/наукову програму підготовки магістра 2021 р. за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», Освітня програма «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій»:

>>>>>>РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ(.PDF)<<<<<<

РЕЙТИНГОВИЙ  СПИСОК
вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-наукову програму підготовки магістра.

>>>РЕЙТИНГОВИЙ  СПИСОК(.PDF)<<<

 

РЕЙТИНГОВИЙ  СПИСОК
вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

>>>РЕЙТИНГОВИЙ  СПИСОК(.PDF)<<<

>>>Списки зарахованих до магістратури з 01 вересня 2021 року за державним замовленням (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 144 Теплоенергетика)(.PDF)<<<

Загальна інформація:

Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій готує спеціалістів за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Навчання здійснюється за державним замовленням (денна форма навчання) та за контрактом (денна та заочна форми навчання).По закінченню підготовки випускники кафедри мають можливість працювати зі складними  енергетичними об’єктами, здійснювати експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання великого промислового підприємства, проектувати складні енергетичні об’єкти. Після закінчення навчання кафедри молоді спеціалісти 100% забезпечуються  роботою на промислових підприємствах, вони працюють на теплових електростанціях, у монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, диспетчерських центрах, підрозділах, проектних інститутах.

Прийом документів:

З 11 травня по 03 червня 2021 року триватиме реєстрація за ЗНО з англійської мови для вступу в магістратуру. Студенти бакалаврату – випускники 2021 р. за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» повинні передати свої документи до приймальної комісії завантаживши свої дані через систему КАМПУС, детальна інструкція за посиланням:  >>>https://pk.kpi.ua/mag-register-kpi/<<<

 

Складання ЗНО 30 червня. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

 

Випускники минулих років та сторонні абітурієнти в магістратуру з інших закладів ВО мають надсилати свої документи в ПК для реєстрації за інструкцією: >>>https://pk.kpi.ua/mag-register-other/<<<

 

Основні зміни у процедурі вступу 2021-го року:

– всі документи подаються дистанційно через КАМПУС, або для зовнішніх вступників через спеціальну форму, особисто звертатися та приходити у Відбіркову комісію для реєстрації не потрібно;

– додаткове вступне випробування для «зовнішніх» вступників скасовано;

– Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні фахові випробування за освітньою програмою підготовки магістрів проходитимуть з 24 липня по 30 липня.
На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

>>>>>> Програма комплексного фахового випробування для вступу на спеціальність 144 Теплоенергетика за ОПП підготовки магістрів «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій» (.PDF)<<<<<<

Перелік документів для вступу (для вступників інших навчальних закладів):

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Для того, щоб подати документи до магістратури за обраним фахом, потрібно:

Реєстрація електронного кабінету з 01 липня 2021 року
Подача заяв з 15 липня до 23 липня 2021 року
Додаткове фахове випробування (якщо диплом бакалавра було одержано за іншою спеціальністю) СКАСОВАНОhttps://pk.kpi.ua/cancelled20/
Вступні випробування за обраним фахом з 24 липня по 30 липня(згідно з розкладу робіт атестаційних комісій)

 

За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб обмежена до 30.

Важливі дати (https://pk.kpi.ua/entry-5-course/ – посилання на сайт приймальної комісії (Магістратура))

Розклад роботи відбіркової комісії ТЕФ під час першого етапу прийому документів для вступу на ОР «магістр» в 2021 р. (https://pk.kpi.ua/schedule/ – посилання на розклад роботи приймальної комісії)

Перелік документів для вступу (подаються після подання заяви у елекронному вигляді)

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
 • ідентифікаційний код (оригінал та копія);
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії);
 • 2 кольорові фотографії 3х4.
 • Творчі досягнення*, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю) (оригінал збірника або журналу та копія). Копії: титульного аркуша, аркуша з редколегією та реквізитами журналу, змісту та самої статті.

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT ,

де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень.

Академічний складник (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатка до диплома (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у чисельному або літерному еквіваленті згідно наведеної нижче шкали. За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

95-100 (A) – 5 балів;

85-94 (B) – 4,5 бали;

75-84 (C) – 4 бали;

65-74 (D) – 3,5 бали;

60-64 (E) – 3 бали;

31-59 – 2,5 бали;

1-30 – 2 бали.

* Складова творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень:https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules5-2020.pdf

де: – ранг творчого досягнення (згідно таблиці);

 – кількість творчих досягнень j-го рівня.

 

Значення рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента** Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету),розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. Університетськийr1=0.5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування, диплом призеру другого туру Фестивалю «FutureofUkraine 2021». Всеукраїнськийr2=1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю «FutureofUkraine 2021». Міжнароднийr3=2

 

** 1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт  поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями (освітніми програмами).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.

 

Етапи вступної компанії для магістрів

List

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ТЕФ (093) 194-47-16

Розклад роботи Відбіркової комісії ТЕФ під час прийому документів:

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

Rozklad1

На усі запитання ви знайдете відповіді тут:

>>>Вступ на 5 курс (магістратура)<<<