• Кафедра має розвинуту науково-дослідну частину, де за участю викладачів, наукових співробітників і студентів виконується великий обсяг науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі системи подачі високонцентрованого вугільного пилу в енергетичних котлах; високоефективних малотоксичних пальникових пристроїв для спалювання висококонцентрованого вугільного пилу; нових технологій та пальникових пристроїв для високоефективного екологічно чистого спалювання газоподібного палива із зниженими викидами токсичних оксидів азоту в котлах, печах, камерах згоряння високотемпературних газотурбінних установках, підігрівачах повітря; технології та пальникових пристроїв для спалювання вторинних енергетичних ресурсів рослинного походження; оцінки залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін потужністю 200 – 800 МВт, які відпрацювали свій парковий ресурс; діагностики високотемпературних елементів парових турбін, аналіз напружено-деформованого стану парових турбін великої потужності.

Загальна характеристика лабораторії

Перелік основних стендів

 Стенд для випробувань промислових зразків пальників.

image017

0007