Студенти кафедри проходять ректорський контроль в межах університету. Атестація студентів відбувається у два етапи. На першому, який проходить протягом осіннього семестру, оцінюються знання з фундаментальних дисциплін:

– фізика,

– математика,

– Іноземна мова професійного спрямування.

Другий етап відбувається навесні. Предмети, з яких проходить оцінювання, поділяються на професійні та фахові. Професійний – це основна дисципліна напряму спеціалізації:

-теплові електричні станції і установки.

Перелік фахових дисциплін:

– турбіни ТЕС та АЕС,

– теплотехнічні вимірювання,

– тепломасообмінні апарати.

Явка студентів обовязкова.

Індивідуальні результати враховуються при розгляді кандидатур при вступі на магістратуру – рішенням кафедри.8

>>>Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ “КПІ” за результатами XXІ туру та XIX – XXI турів (IV курс, весна 2016)<<<

>>>I. РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ КПІ ім. Ігоря Сікорського ( XХII ТУР КМЯПФ, ІV КУРС, ВЕСНА 2017)<<<

>>>II. СКЛАДОВІ ІНДЕКСА ЯКОСТІ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ( XХIІ ТУР КМЯПФ, ІV КУРС, ВЕСНА 2017)<<<

>>>IІІ. РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В КПІ ім. Ігоря Сікорського ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ XX-XХII ТУРІВ КМЯПФ<<<

>>>IV. УСЕРЕДНЕНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ ЗА ПІДСУМКАМИ XXII ТУРУ КМЯПФ<<<