>>>Фаховий каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів доктора філософії за спеціальністю 144 Теплоенергетика 2021 року(.PDF)<<<

>>>Фаховий каталог освітніх компонент вибіркового циклу для здобувачів доктора філософії за спеціальністю 144 Теплоенергетика 2019 року(.PDF)<<<