Черноусенко Ольга Юріївна

Черноусенко О.Ю., д.т.н., проф., (диплом доктора наук ДД № 007650 від 14 жовтня 2009 р., м. Київ). Має вчене звання професор кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (атестат 12ПР № 007743, 29.03.2012 р. м. Київ). Підготувала та читає курси лекцій «Турбіни ТЕС та АЕС», «Проектування ТЕС та АЕС», «Контроль та регулювання ПТУ АЕС», «АЕС і ТЕС». Область наукових інтересів – оцінка залишкового ресурсу та подовження експлуатації парових турбін великої потужності, автоматизовані системи технічної діагностики енергоблоків ТЕС та АЕС. Має 176 друкованих праць, з них 145 наукових (56 у фахових виданнях та 17 у закордонних фахових виданнях), 5 монографії, 2 авторських свідоцтва, 5 патенти на корисну модель та 18 методичних праць (з них 3 навчальних посібника з грифом НТУУ «КПІ», два курси лекцій з грифом ТЕФ НТУУ «КПІ»). Член спеціалізованої ради за спеціальностями 05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інституту газу НАН України. Член Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, ТЕФ. Голова Науково-методичної комісії (підкомісія НМК-9 144- 145 Теплоенергетика та гідроенергетика) МОН України. Член секції «Електроенергетика» Науково – технічної Ради Міненерговугілля України. 18 інноваційних договорів за 10 останніх років на загальну суму 1688,71 грн., 27 статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Index Copernicus Value та інші), з них 6 статей, що входять до наукометричних баз даних Scopus; 2 захищених к.т.н., 1 підготований к.т.н.

Кєсова Любов Олександрівна

Доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук. Закінчила ТЕФ КПІ в 1960 р. за спеціальністю «Теплоенергетичні установки теплових електростанцій». В 1966 р. захистила кандидатську, в 1992 р. – докторську дисертації. Завідувала кафедрою ТЕУ Т та АЕС із 1996 р. по 2005 р. Підготувала і читає курси лекцій «Теплові та атомні електричні станції та установки», «Спецпитання ТЕС», «Режими роботи і експлуатації ТЕС», «Екологія». Область наукових інтересів – пиловугільна теплоенергетика. Підготувала 6 кандидатів технічних наук. Має більше 250 друкованих праць, у т.ч. 102монографій, 37 методичних вказівок по навчальному процесу; 12 авторських посвідчень, 7 патентів. Переможець Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу України» у номінації «Інноваційний проект» – 2001 р. Нагороджена нагрудним знаком РФ «80 лет плану ГОЭЛРО»; «Заслужений енергетик СНД», «Відмінник освіти України», «Почесний енергетик України», знаком «За наукові досягнення». Переможець конкурсу Викладач-дослідник НТУУ “КПІ” – 2010 р.; Лауреат Державної премії України в галузі наукі і техникі – 2013 р.

Сторінка викладача >>> 

Борисенко Андрій Володимирович

Доктор технічних наук, професор (Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ)

Сторінка викладача >>>

Шрайбер Олександр Авраамович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор.
Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «промислова теплоенергетика» у 1960 р. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «теплофізика», а в 1979 р. – докторську дисертацію за спеціальністю «механіка рідини, газу і плазми». З 1961 р. працює в Національній академії наук України (останні 20 років – на посаді завідувача відділу), а з 2000 р. викладає в НТУУ «КПІ». Опублікував близько 250 статей і 8 монографій (одну з них перекладено в США). Коло його наукових інтересів головним чином стосується вивчення процесів переносу у багатофазових полідисперсних середовищах та теорії турбулентності. У 1996 р. нагороджений премією ім. акад. Г. Ф. Проскури НАН України.

Сторінка викладача >>>

Побіровський Юрій Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив КПІ в 1982 р., за спеціальністю «Теплові електричні станції». На кафедрі працює з 1982 р. (інженер, аспірант, молодший науковий співробітник, старший викладач, доцент). В 2004 р. захистив кандидатську дисертацію. Читає курси лекцій «Теплофікація і теплові мережі», «Тепло- і масообмінні апарати ТЕС», «Загальна екологія», «Підвищення ефективності роботи ТЕЦ». Має 40 наукових праць, 2 авторські посвідчення та 1 патент на винахід.

Сторінка викладача >>>

Абдулін Михайло Загретдинович
Абдулін Михайло Загретдинович

Кандидат технічних наук , докторант, старший науковий співробітник, доцент кафедри з1986 р. Закінчив ТЕФ КПІ в 1977 р. за спеціальністю «Турбобудовання». В 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Струменево-нишова система сумішоутворення та стабілізації полум’я». Підготував и читає курси лекцій «Екологія», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Монтаж і ремонт ТЕС і АЕС», «Топкові процеси і устаткування промислових і опалювальних котелень».

Наукові інтереси: розробка технологій спалювання на основі експериментальних досліджень складних гідро-термо хімічних процесів. Організація високоефективного спалювання палива в газотурбінних камерах згоряння, топках котлів,  печах, сушилах, та ін.. Підвищення рівня економічності, екологічної безпечності і надійності вогнетехнічного обладнання. Розробив і успішно впроваджує в промисловість універсальну високоефективну струменево-нишову технологію (СНТ).

Провів модернізацію більш ніж 1000 вогнетехнічних об’єктів, серед яких: ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ «ММК ім. Ільїча» (Маріуполь), ПАТ «АрселорМиіттал» (Кривий Ріг), ПАТ «ДМКД» (Дніпродзержинськ), ПАТ «Концерн Стірол» (Горлівка), ВАТ «Завод «Фіолент»» (Сімферополь), Одеська ТЕЦ, Шостканська ТЕЦ, ТЕЦ цукрових заводів, промислових котелень комунальної енергетики. На основі СНТ працюють об’єкти в Україні, Білорусії, Росії, Польщі, Казахстані, Молдові та ін. Переможець всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу» 2006, 2009 та 2010 р. Має 130 наукових праць, 2 колективні монографії, 12 авторських посвідчень та патентів на винахід.

Сторінка викладача >>>

Бутовський Леонід Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 1986 р. Закінчив КПІ в 1962 р. за спеціальністю «Турбобудування». В 1983 р. захистив кандидатську дисертацію. Підготував і читає курси лекцій «Турбоустановки АЕС», «Експлуатація і діагностика ПТУ АЕС», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Теплова частина електростанцій», «Технологія енерговиробництва і захисту повітряного басейну». Має 54 друкованих праці, 4 авторські свідоцтва, методичні розробки з навчального процесу; звання «Почесний винахідник СРСР». Нагороджений медаллю ВДНГ СРСР, нагрудними знаками Мінвузу «За відмінні успіхи в роботі». Наукові інтереси – газопальникові пристрої котлів і камер згоряння.
Сторінка викладача >>>

Старший викладач. Закінчила КПІ в 1969 р. за спеціальністю «Турбобудування». Працює на кафедрі із 1986 р., з 2000 р. – на викладацькій роботі. Підготувала та читає курси «Парові й газові турбіни», «Тепломасообмінні апарати ТЕС і АЕС», «Теплотехнічні вимірювання і прилади». Наукові інтереси – камери згоряння та пальникові пристрої різного призначення. Має 37 наукових праць, у т.ч. 2 авторські посвідчення на винаходи. Нагороджена медаллю «100-річчя КПІ», грамотами ВДНГ СРСР. Голова профбюро ТЕФ.
Риндюк Дмитро Вікторович

Доцент, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ.

Сторінка викладача >>>

Закінчив НТУУ „КПІ” у 2000 р. за спеціальністю «Теплові електричні станції». На кафедрі працює з 1999 року: інженер, аспірант, асистент, старший викладач. Підготував і читає курси «Монтаж і ремонт турбоустановок АЕС», «Монтаж і ремонт ТЕС», «Екологія електростанцій», «Основи інформаційних технологій та програмування». Веде лабораторні та практичні заняття, курсове і дипломне проектування. Наукові інтереси – пиловугільна теплоенергетика. Має 10 опублікованих наукових праць, 4 патенти на винаходи, 5 методичних вказівок з навчального процесу.

Сторінка викладача >>>

Нікуленкова Тетяна Володимирівна

Викладач Старший (Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ). Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Теплові електричні станції».
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності». Наукові діяльність присвячена дослідженню оцінки залишкового ресурсу та подовження експлуатації парових турбін великої потужності. Викладає дисципліни: «Автоматизовані системи управління теплотехнічними процесами», «Автоматичне регулювання котельних установок», «Теплоенергетичні установки теплових і атомних електростанцій», «Теплова частина електростанцій».

Сторінка викладача >>>

Шелешей Тетяна Вікторівна

Асистент, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ.Сторінка викладача >>>

Харченко Андрій АнатолійовичАсистент, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ.Сторінка викладача >>>
Сірий Олександр Анатолійович

Магістр , аспірант, асистент кафедри з 2011 р. Закінчив ТЕФ КПІ у 2010 р. за спеціальністю «Теплові електричні станції». Проводить практичні та лабораторні заняття по курсам: «Екологія», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Гідрогазодинаміка», «Теплові вимірювання та прилади» та ін. Має 13 наукових праць, 3 методичні вказівки з навчального процесу та 1 колективну монографію.

Наукові інтереси: газопальникові пристрої котлів та камер згоряння.

Сторінка викладача >>>

Пешко Віталій Анатолійович

Аспірант та асистент кафедри з 2015 р. Закінчив ТЕФ КПІ у 2015 р. за спеціальністю «Теплові електричні станції» з відзнакою. Проводить практичні та лабораторні заняття по курсам: «Турбіни ТЕС та АЕС – 1», «Турбіни ТЕС та АЕС – 2», «Інформаційні технології – 1», «Інформаційні технології – 2», «АЕС та ТЕС», «Контроль та регулювання ПТУ АЕС». Має 17 наукових праць, з яких 6 статей входять до міжнародних наукометричних баз даних та 1 закордонна стаття в базі Scopus, а також 5 методичних вказівок з навчального процесу.
Наукові інтереси: паротурбінні установки, надійність енергетичного обладнання, залишковий ресурс.

Сторінка викладача >>>

Завідувач навчальною лабораторією кафедри, кандидат технічних наук (1988 р.). Випускник кафедри 1969 р. за спеціальністю «Теплові електричні станції». Працює на кафедрі з 1969 року. Має 40 наукових праць, 7 авторських посвідчень на винаходи, 12 методичних вказівок з навчального процесу. Підготував і читає курс лекцій «Теплофікація і теплові мережі». Профорг кафедри.

Випускник кафедри 1958 р. Кандидат технічних наук (1982 р.). Працює на кафедрі з 2000 р., старший науковий співробітник. Підготував і читав курс «Експлуатація і налагодження теплоенергетичного устаткування». Область наукових інтересів – пиловугільна теплоенергетика. Має більше 60 друкованих праць, 16 авторських посвідчень і патентів, співавтор 4-х монографій. Нагороджений медаллю «За доблесну працю», грамотою Міненерго СРСР «За освоєння нової техніки».

 

Випускниця КПІ 1974 р. за спеціальністю «Парогенераторобудування». Працює на кафедрі з 1974 р. (інженер СКБ, молодший науковий співробітник, старший інженер ГНДЛ ТЕУ). У цей час інженер з навчального процесу. Завідує проектним кабінетом кафедри, секретар ГЕК з захисту дипломних проектів бакалаврів, фахівців і магістрів (стаціонар, заочна форма навчання).

Випускниця МІПО НТУУ „КПІ” 2004 р. за спеціальністю „Теплові електричні станції”. Працює на кафедрі із 1988 р. (1988–2004 р. навчальний майстер, з 2004 р. інженер з навчального процесу). Секретар кафедри. Методист МІПО НТУУ «КПІ» у циклі «Теплові електричні станції».

Випускник КПІ 1977 р. за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка». На кафедрі працює з 1987 р. у Галузевій лабораторії теплоенергетичних установок (інженер, науковий співробітник, провідний інженер), з 1999 р. – інженер кафедри з навчального процесу. Має 4 друковані наукові праці, 3 авторські посвідчення на винаходи.

 

Майер Леонід

Асистент, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ.

Сторінка викладача >>>