ЗВІТ з переддипломної практики

ЗВІТ з переддипломної практики має містити текст та необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. Текст ЗВІТУ складається українською мовою в друкованому вигляді на аркушах формату А4 […]