Співробітники, аспіранти, магістранти та студенти кафедри ТЕУ Т та АЕС прийняли участь у роботі ХVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» 23-26 квітня 2019 р., м. Київ, в рамках секції № 4 «Сучасні технології в тепловій енергетиці».

Від кафедри було представлено  86  доповідей.

Тематика доповідей на секції була вкрай різноманітною.          Розглядались проблеми, які пов′язані із заходами щодо продовження терміну експлуатації  обладнання, яке вже відпрацювало свій розрахунковий ресурс, а також питання розвитку нових альтернативних джерел отримання теплової та електричної енергії.

Було представлено роботи щодо закономірностей течії робочих тіл, термічного та термонапруженого стану основного енергетичного обладнання – барабанів і трубопроводів котлів, валопроводів,  циліндрів, автоматичних стопорних клапанів блоків потужністю 200 та 250 МВт.

Велика увага була приділена питанням розвитку сучасних технологій в тепловій енергетиці, відновлюваної енергетики в світі та Україні, виробництву водневого палива з води, геотермальної енергетики, використання сонячних панелей, вторинних енергоресурсів, в тому числі відходів деревинного виробництва, металургійних заводів тощо.

Найбільш змістовні доповіді та їх автори були відмічені відповідними дипломами:

Дипломом  першого ступеню –

Затірка О.І., магістрант , керівник – проф., д.т.н. Черноусенко О.Ю.  Доповідь – Методика визначення залишкового ресурсу трубопроводів теплових мереж.

Дипломами другого ступеню –

  1. Мороз О.С., аспірант, керівник – проф., д.т.н. Черноусенко О.Ю. Доповідь – Дослідження аеродинаміки, термічного і термонапруженого стану моделі трубопроводу котлоагрегату.
  2. Старченко О.С., аспірант, керівник – доц., к.т.н. Бутовський Л.С.

Доповідь – Визначення характеристик мікрофакельного горіння газу за стабілізатором при наявності баластних домішок.

Дипломами третього ступеню –

  1. Горяженко В.Ю., аспірант, керівник проф., д.т.н. Черноусенко О.Ю.

Доповідь – Подовження терміну експлуатації автоматичного стопорного

клапану циліндра середнього тиску турбіни.

  1. Кільницька К.О., студентка 3 курсу, керівник – доц., к.т.н. Абдулін М.З.

Доповідь – Економічна складова ефективності модернізації комунальної

теплоенергетики на основі струменево-нішової технології.

  1. Кобилянська О.О., магістранта, керівник – доц., к.т.н. Сірий О.А.

Доповідь – Дослідження емісійних показників струменево-нішевої системи.