22 січня 2019 року відбулося спільне засідання кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій КПІ ім. Ігоря Сікорського та відділу теплофізики енергоефективних тепло технологій Інституту технічної теплофізики НАН України.

На порядку денному була доповідь к.т.н., доц. Абдуліна Михайла Загретдиновича за матеріалами завершеної дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Розроблення теплофізичних засад технології спалювання палива з застосуванням струменево-нішевих систем».

Главная

Дисертаційна робота Абдуліна М. З. виконана на кафедрі ТЕУ Т і АЕС у рамках наукової школи «Фізика процесів горіння і підвищення енергоекологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем». Дана робота є продовженням наукових розробок, що виконувались у науково-дослідному відділі проблем горіння, науковим керівником якого були в 1988–1998 рр. проф., д.т.н. Христич В.О., з 1998 року по 2011 рік – проф., д.т.н. Любчик Г.М.

З 2011 р. дисертаційна робота проводилася спільно з відділом теплофізики енергоефективних тепло технологій Інституту технічної теплофізики НАН України під керівництвом д.т.н., проф. Фіалко Н. М.

На плановому засіданні були присутні члени кафедри ТЕУ Т і АЕС у повному складі, а також члени відділу теплофізики енергоефективних тепло технологій Інституту технічної теплофізики, а саме д.т.н., проф. Фіалко Н.М., д.т.н., проф. Басок Б.І., д.т.н., проф. Бабак В.П., д.т.н., проф. Клименко В.М. Також участь в роботі засідання брали участь декан теплоенергетичного факультету д.т.н., проф. Письменний Є.М., представники кафедри АЕС і ІТФ д.т.н., проф. Туз В.О., д.т.н., проф. Ніколаєнко Ю.Є. та д.т.н., доц. Кравець В.Ю. З Інституту газу НАН України д.т.н., ст.н.с. П’яних К.Є. та к.т.н., ст.н.с. Сміхула А.В.

Проведена доповідь Абдуліна М.З. була зустрінута активним обговоренням та великою кількістю запитань, що свідчить про актуальність та нагальність проведеного дослідження. В ході виступів учасників засідання було відзначено високий науково-технічний рівень проведених досліджень та потужну експериментальну базу виконану здобувачем. Науковими рецензентами д.т.н., проф. Бабаком В.П. та к.т.н. доц. Бутовським Л.С. були відмічені основні зауваження та побажання до роботи, що, як зауважили рецензенти, не знижують високого значення проведеного дослідження.

Після закінчення обговорення представлених матеріалів, головуючим засіданням д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю. було запропоновано затвердити результати відкритим голосуванням членів кафедри ТЕУ Т і АЕС та відділу теплофізики енергоефективних тепло технологій. Учасники голосування одноголосно прийняли рішення, щодо рекомендації дисертаційної роботи Абдуліна М.З. для розгляду ученою радою Інституту технічної теплофізики на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Вспомоготельная 1 Вспомоготельная 2 Вспомоготельная 3