Кафедра теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій (ТЕУ Т і АЕС)  Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського » за сприяння Міністерство освіти і науки України, Всеукраїнська рада ветеранів праці енергетики, Центральне правління Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України проводить семінар з проблем використання органічних палив в енергетиці та промисловості.

На семінарі розглядаються актуальні питання, пов’язані з дослідженнями, розробкою перспективних технологій спалювання та газифікації палив, а також з розробкою методів підвищення ефективності використання органіческіх палив і їх практичним застосуванням в енергетиці і промисловості, , а також ресурсозберігаючи технології енергетичних і промислових об’єктів в тому числі:

◊ Стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України

◊ Нові види вугільної продукції для ТЕС

◊ Нетрадиційні органічні тверді палива – біомаса

◊ Шляхи підвищення ефективності енерготехнологічного обладнання

◊ Технології спалювання і газифікації твердих і рідких палив

◊ Екологізація енергетичних і промислових об’єктів

◊ Ресурсозберігаючи технології енергетичних і промислових об’єктів

◊ Керівник науковово-технічного семінару: Кесова Любов Олександрівна, доктор техн. наук, професор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського », заслужений енергетик СНД.

Члени оргкомітету:

◊ Дупак О.С., віце-президент НТСЕУ України.

◊ Сігал І.Я., доктор техн. наук, зав. відділом ІГ НАН України.

◊ Письмовий Е.Н., доктор техн. наук, професор, декан ТЕФ НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського ».

◊ Томаш З.П., канд. техн. наук, заст. голови ВСВТЕ, заслужений енергетик України.

Вчений секретар:  Меренгер Петро Петрович.

001 002 005 007

>>>Смотреть больше фотографий<<<