Професор кафедри ТЕУ Т і АЕС Кєсова Любов Олександрівна в співавторстві з колегами з Української інженерно-педагогічної академії (УІПА, м. Харків) доц., к.т.н. Василем Івановичем Промоскалем та Володимиром Вікторовичем Червоним видали  “Метрологія та стандартизація в теплоенергетиці” підручник для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» [Електронний ресурс] на  451 сторінку, який буде в нагоді при вивченні відповідної дисципліни.
В підручнику визначено місце метрології в системі наук та вимірювань серед інших загальнонаукових емпіричних методів пізнання. Базові поняття теоретичної, законодавчої та прикладної метрології розглядається з позицій сучасного стану її розвитку. Важливі властивості об’єктів енерготехнології на ТЕС та АЕС класифіковані за ознаками їх найзагальніших проявів у відношеннях еквівалентності, порядку та адитивності.

Розглядаються шкали вимірювань властивостей з різною інформативною насиченістю: неметричні (шкали назв, шкали порядку) та метричні (шкали інтервалів, шкали відношень). Висвітлюються системи фізичних величин та систем їх одиниць (вибір основних і утворення похідних величин та їх одиниць).

Акцентується увага на прикладних аспектах базових понять «розмірність величини» і «аналіз розмірностей» та використання останнього поряд з теорією подібності в дослідженнях енерготехнологічних процесів. Наведено класифікація і аналіз видів (прямі і непрямі вимірювання), методів (опосередкованого і безпосереднього порівняння вимірюваних величин з мірами) та похибок (методів, засобів і результатів) вимірювань.

Розглянуто сучасний підхід до оцінки похибок вимірювань та їх невизначеностей, стандартизовані методи оброблення результатів спостережень під час прямих та непрямих вимірювань, а також загальні відомості про стандартизацію, її органи та основні положення державної системи стандартизації.
Залишається вчитись тільки на відмінно!

>>> МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ – Л.Кєсова – 2018 (PDF) <<<