Раді вітати Вас на сайті кафедри ТЕУ Т та АЕС!

image001Кафедра ПРОВОДИТЬ ПІДГОТОВКУ:

  • бакалаврів за напрямами 6.050601 – «Теплоенергетика».
  • спеціалістів і магістрів за фахом: 7.05060103, 8.05060103 «Теплові електричні станції та установки»

Випускники, що навчалися за спеціальністю “ Теплові електричні станції та установки”, працюють зі складними енергетичними об’єктами, здійснюють експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання великого промислового підприємства – електричної станції.

image003

Фахівці, що закінчили навчання на кафедрі ТЕУ Т та АЕС, добре пристосовані для роботи на теплових електростанціях, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, диспетчерських центрах, підрозділах Мінпаливенерго, проектних, науково-дослідних та учбових інститутах України.

image005image007

Фахівці, що закінчили навчання на кафедрі ТЕУ Т та АЕС, можуть моделювати різноманітні фізичні, теплотехнічні та міцністні процеси в енергетичному устаткуванні ТЕС, вирішувати проблеми забезпечення надійності, економічної та безпечної роботи ТЕС, працюють з різними програмними продуктами та базами даних; що застосовують при проектуванні та експлуатації енергетичних об’єктів. Така діяльність потребує ґрунтовної інженерної, фізико-математичної та комп’ютерної підготовки, уміння працювати з сучасними програмними комплексами, знання іноземних мов, здатності до науково-дослідної роботи та інженерно-технічної роботи.

image009У своїй практичній діяльності фахівці займаються: системами автоматичного проектування в енергетиці, числовим моделюванням теплових, гідродинамічних і міцністних процесів в енергетичному обладнанні на основі сучасних комп’ютерних програмних пакетів, експериментальних досліджень цих процесів, розробкою ефективного теплообмінного устаткування, альтернативних джерел енергії, проблемами енергозбереження, забезпеченням оптимальних режимів роботи енергетичного обладнання.

image011image013

Випускники спеціальності можуть виконувати розрахункові та експериментальні дослідження, проектування, монтаж, ремонт і наладку котельних та турбінних установок, тепло – механічного обладнання теплових і атомних станцій. Вони також є спеціалістами з проблем використання палива, процесів горіння, енергозбереження, захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів, діагностики і надійності турбінних та котельних установок, допоміжного обладнання. Значна увага приділяється методам комп’ютерного проектування, володінню сучасними графічними програмними пакетами.
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій була заснована у 1931 році і вже більш ніж 80 років у складі теплоенергетичного факультету готує інженерів-теплоенергетиків за спеціальністю “Теплові електричні станції та установки”.

image015

У різні часи кафедру очолювали: проф. Щвець І.Т. ( 1931-1934 р.р.), проф. Кондак М.А. (1934-1938 р.р., 1944-1978 р.р.), доц. Тумасов В.В. (1938-1941 р.р.), доц. Таранов Б.П. (1941-1944 р.р.), проф. Ільченко О.Т (1978-1996 р.р.), проф. Кєсова Л.О. (1997-2005 р.р.), член-кореспондент НАН України, проф. Фіалко Н. М. (2005-2012 р.р.), д.т.н. Борисенко А.В. (2012-2014 р.р.).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

image017

  • Кафедра має розвинуту науково-дослідну частину, де за участю викладачів, наукових співробітників і студентів виконується великий обсяг науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі системи подачі високонцентрованого вугільного пилу в енергетичних котлах; високоефективних малотоксичних пальникових пристроїв для спалювання висококонцентрованого вугільного пилу; нових технологій та пальникових пристроїв для високоефективного екологічно чистого спалювання газоподібного палива із зниженими викидами токсичних оксидів азоту в котлах, печах, камерах згоряння високотемпературних газотурбінних установках, підігрівачах повітря; технології та пальникових пристроїв для спалювання вторинних енергетичних ресурсів рослинного походження; оцінки залишкового ресурсу та подовження терміну експлуатації парових турбін потужністю 200 – 800 МВт, які відпрацювали свій парковий ресурс; діагностики високотемпературних елементів парових турбін, аналіз напружено-деформованого стану парових турбін великої потужності.

Подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання ТЕС та АЕС

image019

Комплексна оцінка подовження терміну експлуатації енергетичного обладнання :

  • враховує статичну пошкоджуваність на основі експериментального дослідження металу та пошкоджуваність від крутильних коливань роторів парових турбін;
  • подовжує термін експлуатації до 350 тис. год;
  • дає орієнтовний економічний ефект 7,23 млн. грн. річних на один блок ТЕС потужністю 200 МВт та 35,4 млн. грн. річних на один блок АЕС потужністю 1000 МВт.
  • впливають пошкодження та ремонтні зміни конструкцій енергетичного обладнання при експлуатації
  • прогнозується життєвий цикл елементів ЦВТ і ЦСТ парових турбін потужністю 200 – 800 МВт

Контактна інформація:

03056, м. Київ, вул. Політехнічна 6, НТУУ „КПІ”, ТЕФ, ТЕУТ та АЕС.

тел/факс 406 80 96 /406 80 89, тел. 454 93 60