Кєсова Л.О. –  доктор технічних наук (диплом доктора наук ДН № 001779 1992, м. Київ), зав. каф. ТЕУ Т та АЕС (1996-2005рр.), має вчене звання професор кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (атестат ПР № 001675, 1994 р. м. Київ), академік Української академії наук, “Почесний енергетик України”, “Заслужений енергетик СНД”, “Відмінник освіти України”, переможець Всеукраїнського конкурсу Лідер паливно-енергетичного комплексу (номінація «Інноваційний проект 2001р); переможець конкурсу НТУУ «КПІ» в номінації «Викладач-дослідник-2010», Лауреат державної премії України в галузі науки і хніки (2013р). Почесний член Центрального правління спілки енергетиків та електротехників України; член правління Всеукраїнської ради ветеранів енергетики України; член редакційних колегій журналів «Енергетика: економіка, технології, екологія», «Новини енергетики» та «Енергетика та електрофікація»; член спеціалізованої Ради з захисту кандидатських дисертацій НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Національного університету «Львівська політехніка». Нагороджена нагрудними знаками «80 лет ГОЭЛРО», «Відмінник освіти України», «Подяка КМДА», «За внесок у науково-технічний розвиток енергетики», медаллю «За наукові досягнення»; автор більше 250 наукових праць (12 монографій, 6 брошюр), 2 книги, 12 авторських свідоцтв на винахід, 9 патентів, автор більше 30 методичних розробок для навчального процесу, підготувала 1 доктора технічних наук, 6 кандидатів технічних наук, підготовлено до захисту  докторської дисертації – 1.