17.01.2022 Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського було прийнято рішення про приєднання кафедри Теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту до кафедри Теплоенергетики Теплоенергетичного факультету.
Кафедра Теплоенергетики здійснює підготовку:
• Бакалаврів (3 роки 10 місяців) за сертифікатами ЗНО;
• Бакалаврів (2 роки 10 місяців) за дипломом Молодшого спеціаліста;
• Магістрів за освітньо-науковою програмою (1 рік 9 місяців);
• Магістрів за освітньо-професійною програмою (1 рік 4 місяці);
• Аспірантів (4 роки) спеціальності 144 Теплоенергетика.