ВІТАЄМО Завершена кредитація освітньої програми за рівнем “доктор філософії”, спеціальність 144 “Теплоенергетика” на кафедрі Теплоенергктики.