15 грудня 2021 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалено рішення про акредитацію освітньо-наукової програми доктор філософії за спеціальністю 144 Теплоенергетика.

За даною програмою проводиться підготовка здобувачів кафедри теплоенергетики на 3-му рівні вищої освіти – доктор філософії.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти особливо відмітило високий кваліфікаційний рівень наукових керівників та викладачів даної освітньої програми.
 
Освітньо наукову програму “Теплоенергетика” 3-го рівня вищої освіти акредитовано до 2026 р.